Kripos utvider den røde knappen

Det har vært en nedgang i antall tips som Kripos har mottar om overgrepmateriale på nett. Det kan skyldes en kombinasjon av nye måter å dele ulovlig materiale på, og godt arbeid.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2008 har man kunnet tipse Kripos over nett om seksuell utnytting av barn, menneskehandel og rasistiske ytringer.

Nå har Kripos utvidet sin tipsløsning på nett med to nye tipsområder: bombekjemikalier og og radikalisering og voldelig ekstremisme på internett. To relativt nye fagområder for Kripos som er under utvikling:

– I forbindelse med Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme på internett mottok Kripos oppdraget om å bidra til å styrke politiets tilstedeværelse på internett. Som en del av tiltak 24 skrives det spesifikt at den allerede etablerte tipsløsningen på internett i regi av Kripos skal videreutvikles med sikte på å bli et bedre virkemiddel også mot radikalisering og ekstremisme på internett, sier politiinspektør Tom Korneliussen ved Kripos.

Store saker fra tipsene

Tall fra Kripos viser at det er flest tips som kommer inn om seksuell utnytting av barn. Fra 2008 til 2009 gikk antall tips fra 700 til 1767. I 2012 gikk de to andre kategoriene ned, mens tips om seksuell utnytting av barn steg til 2071.

Kripos mottok et tips om et nettsted der det ble lagt ut bilder av tenåringsjenter. Tipset gikk på at overgrepsmateriale skulle bli delt via et forum og at moderatoren for nettstedet var involvert.

– Vi fikk identifisert moderatoren, anmeldelse ble opprettet og saken ble sendt til Sør-Trøndelag politidistrikt der saken i medier har blitt omtalt som Sør-Trøndelags største fildelingssak, sier Korneliussen.

Saken er fortsatt under etterforskning med flere personer siktet i saken.

Et annet eksempel på hvordan dette fungerer er da Kripos mottok et tips fra nettstedet Moviestar Planet, en nettside for barn i alderen åtte - ti år. Meldingen gjaldt språkbruk med seksuelt innhold over nettstedets chattetjeneste

– På bakgrunn av dette ble det igangsatt etterforskning. Gjerningsmannen ble identifisert via IP-adresse og gjennom undersøkelser av gjerningsmannens pc ble flere fornærmede identifisert. Etterforskningen avdekket chatting og kontakt på webkamera, forteller Korneliussen.

Gjerningsmannen ble dømt til fengsel i 60 dager for overtredelse av straffelovens bestemmelser om «seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det» og «den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd».

Utfordring med nye løsninger

Planen var at politiets røde knapp skulle være tilgjengelig på Internett der barn og unge ferdes og linke videre til Kripos' tipssider. Det har de siste årene vært en nedgang i tips gjennom tjenesten, men det er ikke nødvendigvis negativt:

– Dette skyldes først og fremst at antall tips om internettadresser med overgrepsmaterial har gått ned. Deler av nedgangen håper og tror vi skyldes det omfattende og gode blokkeringsarbeidet som Kripos utfører i samarbeid med internettleverandører, forteller politiinspektør Korneliussen.

– Det er likevel veldig viktig å si at problemet med overgrepsmateriale på nett ikke har blitt mindre, men bruken av web som arena for deling av ulovlig materiale har nok blitt mindre egnet i Norge. Vi ser at distribusjon av overgrepsmateriale har flyttet seg til andre arenaer - som ulike fildelingsnettverk, hvor blokkering er vanskeligere, sier Korneliussen.

I tillegg til tallene fra tipsløsningen mottar Kripos tips og henvendelser direkte på telefon og e-post, og fra politidistriktene og utlandet. Personer som føler seg utsatt for seksuell utnytting kan også ta direkte kontakt med sitt lokale politi.

– Synes dere at Rød knapp fungerer godt?

– Rød knapp fungerer, men det er en utfordring i forhold til at barns internettbruk har endret seg. Rød knapp var ment å være tilgjengelig på Internett der barn og unge ferdes. Den er nok fortsatt til stede enkelte steder der barn og unge ferdes, men barn og unge bruker nok i dag flere App-løsninger som gir tilgang til tjenester enn tidligere, sier Korneliussen.

– Er det mange useriøse tips?

– På enkelte av tipsområdene er det ikke et krav å oppgi navn når det tipses. Kripos tror denne muligheten gjør at vi får inn tips vi ellers ikke ville fått, sier Korneliussen.

Statistikken fra 2014 viser at av 1550 tips havnet 231 tips i kategorien «annet» og 414 saker ble kategorisert som «ikke politirelatert». 180 tips ble sendt videre til lokalt politidistrikt. I tillegg er det tips som ikke faller inn under de kategoriene som etterspørres. 180 tips ble videresendt til politidistriktene.

– Tipskategorien «andre forhold», som linker videre til tipssidene på politiet.no, ble opprettet for å lede brukerne av tjenesten til flere aktuelle tipsområder dersom tipset gjelder andre forhold enn det som dekkes i vår tipsløsning, forklarer Korneliussen.

Skal begrense ulovlig produksjon av eksplosiver

– Tipsmottaket om bombekjemikalier skal bidra til effektiv og forsvarlig informasjonsutveksling med private og bransjeaktører som et ledd i å forebygge og forhindre ulovlig produksjon av eksplosiver, sier Korneliussen.

Etter terrorangrepene i London og Madrid utarbeidet EU en handlingsplan mot terrorisme. Planen har ført til et felles europeisk regelverk der landene er forpliktet til å bidra til at flere kjemiske stoffer ikke kommer på avveie eller havner i feil hender.

Kripos har vært nasjonalt kontaktpunkt for mottak og håndtering av tips og meldinger om mistenkelige transaksjoner for regulering og kontroll med bombekjemikalier siden 2014 og samarbeider nært med andre aktører som PST, øvrig politi, Tollvesenet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Politiinspektør Tom Korneliussen.
Politiinspektør Tom Korneliussen.
Statistikk kripos
Statistikk kripos
Powered by Labrador CMS