Avdekker store mørketall: Hvert tredje offer for seksuallovbrudd er barn

Politidirektør Odd Reidar Humlegård og justisminister Sylvi Listhaug legger fram straffesakstall for 2017.

Publisert

– Det er viktig at samfunnet klarer å beskytte de mest sårbare blant oss. Vi ser en reell økning av antall anmeldelser og vi avdekker store mørketall. 

Det sier politidirektør Odd Reidar Humlegård, som onsdag ettermiddag la fram statistikken for anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling i 2017.

Tallene viser blant annet at én av tre anmeldelser av seksuelle overgrep er i saker som omhandler barn.

– Flere store saker med mange involverte som for eksempel i Tysfjord i Nordland eller Dark Room i Vest politidistrikt, bekrefter at overgrepssaker kan pågå i mange år. Men vi ser også at når politiet etterforsker en sak, så gjøres det ofte funn som fører til at nye ofre identifiseres.

Humlegård viser også til en nettvergrepssak i Øst politidistrikt, hvor en mann i 20-årene nå er siktet for seksuelle overgrep mot over 400 gutter i alderen 10-18 år. Overgrepene skal ha skjedd i en periode over 2,5 år, og guttene kommer både fra Norge, Sverige og Danmark.

Viktig at flere anmelder

Totalt ble det i 2017 anmeldt nærmere 8.000 seksuallovbrudd, noe som er kraftig økning sammenlignet med tidligere år. Den mest markante økningen gjelder anmeldelser av seksuell omgang med barn i alderen 14-16 år, som har steget med hele 182,3 prosent siden 2013.

Politidirektøren mener det går i riktig retning når statistikken viser flere anmeldelser.

– Når flere saker kommer til politiet kan vi både stoppe pågående overgrep og forhindre at nye blir begått. Det er politiets oppgave å avdekke om noe straffbart har skjedd. Derfor bør ingen vegre seg for å melde ifra dersom de har mistanker.

– Kriminaliteten flytter seg fra gata til data

Justisminister Sylvi Listhaug sier at seksuallovbrudd er et område som må prioriteres også i 2018.

– Vi går inn i en framtid hvor kriminaliteten flytter seg fra gata til data. Det betyr at politiet må tenke nytt på hvordan vi jobber - enten det er snakk om overgripere som bestiller overgrep på nett eller overgripere som reiser ut av landet for å begå overgrep mot fattige barn.

I løpet av 2018 starter etableringen av politiets nye nasjonale cybercrime-senter. Listhaug sier det er viktig at politiet henger med på utviklingen.

– Dette viser at det ikke bare er behov for flere politifolk, men også flere dataingeniører. Samtidig er det ekstremt viktig å jobbe videre med dette og at den gode innsatsen i politidistriktene fortsetter. Vi må sørge for at barne våre er trygge og at de som begår slike lovbrudd blir tatt.

Du kan se hele pressekonferansen her:

Powered by Labrador CMS