Vil skjerpe krav til sivile

Kravene til å bli godkjent som vekter er høyere enn for politi med begrenset politimyndighet. Det mener Høyre er et paradoks.

Publisert Sist oppdatert

Sammen med flere partikolleger tok derfor Høyres justiskomitèmedlem, Andrè Oktay Dahl, opp problemstillingen i Stortinget via et dokument 8 forslag.

"Forslagsstillerne har i lengre tid vært pådrivere for å styrke kontrollen med den private sikkerhetsindustrien, men mener at det er en smule paradoksalt at den gruppen sivilt ansatte som skal forvalte opprettholdelsen av lov og orden i samfunnet, underlegges mindre strenge krav," står det i forslaget.

De mener derfor det må klarere føringer på hva som kan regnes som en tilfredsstillende grunnutdanning for sivilt uniformerte.

De foreslår blant annet at alle som skal tjenestegjøre med begrenset politimyndighet i politi- og lensmannsetaten, som minimum bør gjennomføre 15 vekttall i PHS-faget "studium i begrenset politimyndighet". Samtidig mener de det bør innfelles i lovverk/instruks hvor grensene går på politimyndighet for ansatte i politietaten sammenliknet med andre som innehar begrenset politimyndighet.

Powered by Labrador CMS