Barneombudet ber Stortinget ta grep mot barneran

I et brev til Stortinget ber Barneombudet om at innsatsen for å forebygge barneran må styrkes ved å hindre barn i å bli rekruttert av kriminelle gjenger.

Publisert

Brevet fra Barneombudet kommer etter en bølge av ran der ungdom har ranet andre unge gjennom såkalte vipps-ran. Ved bruk av trusler eller våpen har ungdom blitt tvunget til å ta ut penger fra kontoen sin etter at ranerne har sett saldoen på kontoen deres.

I brevet som har gått til partiene på Stortinget, står det at det forebyggende arbeidet mot barn og unge «ikke er tilstrekkelig i dag», skriver TV 2.

I to strakstiltak ber Barneombudet politikerne om å styrke kommunenes satsing på forebygging og at de utreder tiltak for ungdom som trenger det.

– I revidert nasjonalbudsjett har politiet blitt styrket for å snu denne utviklingen. Men politiet kan ikke løse disse utfordringene alene. Skal regjeringen lykkes med å snu utviklingen, må det en langt større satsing på forebyggende tiltak i kommunene, sier seniorrådgiver Thov Midtsund Nordbø hos Barneombudet til kanalen.

Samtidig understreker ombudet at det er viktig at politiet slår ned på ungdomskriminaliteten og at det må legges opp til at barn og foreldre opplever at et er trygt å anmelde ran.

Powered by Labrador CMS