Åpner enkelte publikumstjenester etter 20. april

Men fortsatt oppfordrer justisministeren folk om å ringe inn eller bruke internett hvis de kan.

Publisert

Siden mars har en rekke tiltak blitt innført i politiet for å unngå smitte av koronaviruset. Blant annet har ikke-kritiske publikumstjenester som krever fysisk oppmøte vært stengt siden 13. mars. Tidligere har Politidirektoratet informert om at disse publikumstjenestene skulle holde stengt til 13. april.

Nå planlegger politiet for en gjenåpning av enkelte publikumstjenester etter 20. april. 

- I løpet av neste uke vil politidistriktene delvis gjenåpnes for noen utvalgte publikumstjenester. Det vil i første omgang handle om anmeldelse av alvorlig kriminalitet, utstedelse av pass og avtaler innen opphold og utlendingssaker, sier justisminister Monica Mæland, under regjeringens pressekonferanse, tirsdag. 

Hun legger til at før det praktisk kan gjennomføres må det sikres at det tas nødvendige smitteforebygende tiltak og at man får gjennomført disse. 

- Det jobbes det med. Så er det fortsatt sånn at alle de som kan ringe inn eller bruker nettet, fortsatt oppfordres til å unngå fysisk oppmøte, sier Mæland. 

IP-trening fortsatt utsatt

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier til Politiforum at de jobber med å avklare og tilrettelegge for nødvendig smittevern for både ansatte og besøkende i politiets publikumsmottak. 

- Det tas forbehold om at situasjonen kan endre seg. Vi vil komme tilbake med informasjon rundt åpningstider og timebestilling, sier Bjørnland. 

Hun forklarer at tiltaket om å arbeide hjemmefra videreføres til 20. april, med mulighet for forlengelse. Dette gjelder også tiltaket om begrensning av utenlandsreiser for et utvalg medarbeidere. Begrensning i innenlandsreiser for et utvalg medarbeidere videreføres også. 

- Tiltak i forbindelse med seminarer, fagsamlinger og kurs videreføres inntil videre. Det gjør også tiltak i forbindelse med IP-trening. Karantenetiltak videreføres inntil videre i tråd med helsemyndighetenes råd, sier Bjørnland. 

Det betyr at alle seminarer, fagdager og kurs for ansatte i politiet fortsatt er utsatt. Ansatte skal heller ikke delta på eksterne kurs og seminarer. Siden mars har også all IP-trening, med unntak av skyteprøven for pistol og MP5, vært utsatt. Dette vil dermed også fortsette. 

400 nye politistillinger

Justisdepartementet har gitt POD i oppdrag å ansette 400 nye politifolk, for å styrke beredskapen på grunn av sykefravær og karantene i forbindelse med koronaviruset. Politidistriktene er nå godt i gang med ansettelsen av disse

De første 150 stillingene er fordelt til distrikter som nylig har blitt pålagt oppgaver innen indre Schengen grensekontroll. 

De 400 politifolkene er ansatt i midlertidige stillinger på seks måneder, med mulighet for utvidelse til 12 måneder hvis det er behov for det. 

Powered by Labrador CMS