Nye kompetansekriterier - Skal gjøre det mer attraktivt å være etterforsker

Fra nyttår vil man raskere kunne rykke opp fra politibetjent 1 til politibetjent 2 og 3. For etterforskere kan man gå fra pb 1 til pb 3 på fire år.

Publisert

- De nye kompetansekriteriene er utformet på en slik måte at det blir enklere å gå fra en grad til den neste. For de som velger en karriere innenfor etterforskning vil man også få raskere opprykk, sier Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund. 

Etter en lang prosess har kompetansekriteriene for politibetjent 2 ( pb 2) og politibetjent 3 (pb 3) nå blitt revidert. De trer i kraft fra 1. januar. 

- Fram til nå har det vært slik at hvis man ikke tok kurs, utdanning eller jobbet i ulike deler av politiet, ville man ikke bli pb 2 før etter at man har jobbet syv år. Nå blir man pb 2 etter tre år uansett, forutsatt at du har obligatorisk vedlikeholdstrening, sier Fosse. 

Han legger til at dette også gjelder midlertidig ansatte. 

- Kravet er at du har stått i stilling med politimyndighet etter endt bachelor ved Politihøgskolen, sier han. 

Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund.
Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund.

Opprykkene er automatiske, og gjennomføres i lokale forhandlingsmøter, når kriteriene er oppfylt. 

Raskere opprykk for etterforskere

For etterforskere vil man bli pb 2 etter kun to år, og opprykket til pb 3 skjer etter ytterligere to år. Dermed vil man kunne gå fra politibetjent 1 til politibetjent 3 på fire år. 

- Hensikten har vært å stimulere til rekruttering, og å beholde personell innenfor etterforskningsfeltet. I denne prosessen har det vært viktig for Politiets Fellesforbund å ikke gjøre det vanskeligere for andre kategorier å rykke opp, enn det er i dag. Slik at vi ikke kommer i en situasjon hvor man prioriterer etterforskning på bekostning av andre fagfelt. Det mener vi at vi har klart å balansere i disse nye kompetansekravene, sier Fosse. 

Han legger til at dette er en brikke i etterforskningsløftet. 

- Vi skal nå i gang med fase to knyttet til kompetansekriterier. Da skal vi se på politiførstebetjent, politioverbetjent, spesialetterforskere, støttefunksjoner og den integrerte påtalemyndigheten i politiet, sier Fosse. 

Han presiserer også at Politiets Fellesforbund mener at generalistrollen i norsk politi fortsatt er en viktig og tung verdi, men at tilbakemeldingene var at kompetansekravene ikke understøttet dette etter hensikten. 

- Forenkling for arbeidsgiver og medarbeider

Britt Stine Strand, avdelingsdirektør stab for HR og HMS i Øst politidistrikt, har også sittet i arbeidsgruppen som har jobbet frem kompetansekriteriene. Hun mener det var på tide at kompetansekriteriene ble revidert. 

- Det er veldig fint at vi har fått en revisjon av kriteriene, og fått en ordning som er en betydelig forenkling både for arbeidsgiver og den enkelte medarbeider. Tidligere har det vært veldig mange spesifike krav for å fylle kriteriene for endring av stillingskode. Det er det ikke nå, sier Strand. 

- Det å ta etter- og videreutdanning, og det å tilegne seg ny kompetanse har blitt en mer naturlig del av arbeidshverdagen nå, enn det var da man skrev de tidligere kompetansekravene. Derfor var tiden moden for en justering, sier hun. 

Frode Aarum, seksjonssjef arbeisrett i POD, er også fornøyd med revideringen. 

Endring i kompetansekriterier

Kompetansekriterier for pb 2 

  • 3 års tjeneste i stilling med politimyndighet etter bestått grunnutdanning/bachelorutdanning fra Politiskolen/Politihøgskolen 
  • Gjennomført obligatorisk vedlikeholdstrening 
  • 2 års tjeneste i stilling som etterforsker og gjennomført obligatorisk vedlikeholdstrening (pt. OÅO) 

Kompetansekriterier for pb 3 

  • 6 års tjeneste i stilling med politimyndighet etter bestått grunnutdanning/bachelorutdanning fra Politiskolen/Politihøgskolen 
  • Gjennomført obligatorisk vedlikeholdstrening 

Særskilt for etterforskere

  • 4 års tjeneste i stilling som etterforsker og gjennomført obligatorisk vedlikeholdstrening (pt. OÅO). I tillegg kreves gjennomført etter- og/eller videreutdanning relevant for etterforskning med minimum 15 studiepoeng. 

KILDE: Politiets Fellesforbund

- Vi er veldig fornøyd med resultatet. De nye kompetansekriteriene medfører en vesentlig forenkling i forhold til de eksisterende, og de skal bidra til at det blir mer attraktivt å være etterforsker, skriver han, i en e-post til Politiforum. 

Powered by Labrador CMS