9 millioner

På kompetanseheving

Publisert Sist oppdatert

Politiets Fellesforbund har satt kompetanseheving i høysetet. Både i fjor og i år skal forbundet bruke 9 millioner kroner til tillitsmannsopplæring.

Med 1052 deltagere på en rekke forskjellige kurs og opplæringstiltak i 2007, har PF tatt inn over seg at politiet lever i en omskiftelig verden hvor kravet til kunnskap stadig skjerpes.

- Ja, vi er svært beviste på å bygge opp våre tillitsvalgte, erkjenner PF-leder Arne Johannessen. Opplæringen som PF satser på bygger på «Basiskurset», en grunnleggende innføring i avtaleverk, organisasjonsoppbygging og politisk forståelse.

I tillegg kommer en rekke spesialkurs.

- Forbundsstyret har vært opptatt av å lage kurs som har vært tilpasset våre politiske satsingsområder. Nå er det lønn og tariff vi satser på. Det innebærer oppmerksomhet rettet mot hvordan drive politisk informasjon og lobby arbeid.

I tillegg kjører vi egne kurs for politiledere. Der har vi satt fokus på arbeidet i politiråd, informasjonshåndtering og media. Disse ledersamlingene har blitt veldig godt mottatt. Ja, faktisk har de utviklet seg til å bli et «must» hvor det er kamp om plassene, sier Johannessen fornøyd.

Han erkjenner at arbeidsgiver i utgangspunktet burde ha laget slik opplæring til sine ledere.

- Men tilbakemeldingen til PF er at våre ledermedlemmer er takknemmelig for at PF gjør jobben, og samtidig legger til rette for å opprette ledernettverk, sier Johannessen.

Risikovurdering for politisivile

- Sivile tillitsvalgte får populære tilbud om opplæring knyttet risikovurdering, avtaleverk og tema rundt siviles utfordringer med politiet som arbeidsplass. Tale- og presentasjonsteknikk er sentralt, samtidig som vi legger vekt på å dyktiggjøre de i rollen som lokale tillitsvalgte, sier Johannessen.

Kunnskap gir makt

- PF har satset mye på opplæring av tillitsvalgte fordi vi vet at kunnskap gir makt. Våre lokallagsledere og forbundsstyre er helt vesentlige for å nå målene. Vi har akkurat avsluttet et spennende og fruktbart ledertreningsopplegg gjennom det anerkjente Solstrand-programmet. Der var en av nestorene innen lederopplæring Arne Selvik en av de viktigste bidragsyterne. Vi fikk et skreddersydd opplegg tilpasset våre behov. Nå arbeider vi med å videreutvikle ett nytt to-års opplegg, forteller Johannessen.

Johannessen erkjenner at PF mister godt skolerte tillitsvalgte til gode lederjobber i politiet.

- Det er jeg ikke lei meg for. Vi bidrar faktisk til å løfte ledernivået i politiet. For PF som organisasjon er det er ingen ulempe at vi får inn gode tillitsvalgte i sentrale posisjoner ute i politidistriktene. Kombinasjonen av å være tillitsvalgt, kombinert med gode personlige egenskaper, kunnskap om et komplisert avtaleverk og opplæring i mediehåndtering gir åpenbart en sterk bakgrunn til lederjobbene, mener Johannessen.

Og til PF-medlemmer som fortviler over at medlemspengene brukes til opplæring av kommende politiledere. Rundt ¾ av pengene som brukes av PF blir refundert av statens Opplysnings- og Utdanningsfond, de såkalte OU-midlene.

I tillegg til kurs, utlyser PF stipend for til sammen 75000 kroner i året.

Powered by Labrador CMS