Politiet skal spare millioner på ny telefonavtale

Politiet håper å spare minst 10 millioner kroner årlig på en ny avtale for fast- og mobiltelefoni.

Publisert

Det melder Politidirektoratet (POD) i en pressemelding. Avtalen ble inngått med Telia den 10. desember, og har en varighet på tre år med mulighet for forlengelse i inntil seks år.

– Den nye avtalen har stor betydning for politiets evne til å løse sine beredskaps- og politioperative oppgaver. Avtalen legger til rette for god operativ evne ved å sikre oss god dekning og stor fleksibilitet. Avtalen vil også gi økonomiske besparelser for etaten. Politiet skal i tillegg inngå avtaler med sekundærleverandører i operatørnettene til Telenor og ICE for å dekke politiets totale behov, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad i en pressemelding.

POD opplyser i pressemeldingen at anslått besparelse er mellom 10-15 millioner kroner årlig for etaten som helhet.

«Med en forventning om økt bruk av datatrafikk fremover, vil besparelsen øke ytterligere», skriver POD i pressemeldingen.

– Politiet har svært viktige samfunnskritiske oppgaver, og det er en stor tillitserklæring at de har valgt oss som sin leverandør. Driftssikre kommunikasjonsløsninger er med politiet i deres arbeid overalt, hele tiden. Vår teknologi og tjenester vil være avgjørende for at politiet kan løse sitt oppdrag på best mulig måte. Det er vi stolte av, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia, i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS