Illustrasjon: Hermund Storseter

Historien om 90 millioner som forsvant

Vi øynet muligheten til et aldri så lite kupp, eller skup som det heter i pressebransjen. Hadde virkelig Øst politidistrikt lurt unna 90 millioner kroner fra fagforeningen?

Publisert

Da 2018-budsjettet ble drøftet med Politiets Fellesforbund (PF), hadde politidistriktet korrekt plassert 164 millioner kroner på posten for arbeidsgiveravgift, beregnet ut fra lønnsmassen til de 1700 ansatte som politidistriktet har.

I september lå politidistriktet an til å få et underskudd på nesten 60 millioner kroner, og etter å ha fått innsyn i regnskapet spurte PF politidistriktet om det var grunn til bekymring.

«Forventet resultat pr 31.12.2018 er likevel balanse selv om det periodiserte underskuddet er høyt», svarte en av økonomisjefene i Øst politidistrikt i en e-post så sent som 21. september.

Mistanken etableres

Samme dag oppdaget imidlertid PF at posten for arbeidsgiveravgift hadde vokst solid etter at budsjettdrøftingen tidligere på året. Summen hadde nemlig økt med 90 millioner kroner. Til 254 millioner kroner. Politidistriktet hadde rett og slett beregnet arbeidsgiveravgift for nesten 1000 flere ansatte enn det de i virkeligheten hadde.

Var det slik at Øst PD virkelig ikke fulgte veilederen fra Politidirektoratet (POD), som grundig beskriver at det periodiserte regnskapet skal vise faktisk økonomisk situasjon?

Var det slik at Øst PD virkelig ikke fulgte veilederen fra Politidirektoratet (POD), som grundig beskriver at det periodiserte regnskapet skal vise faktisk økonomisk situasjon? Hadde lure økonomisjefer forsøkt å gi inntrykk av svært dårlig økonomi, for å kunne avslå gode krav om lønnsøkning og tillegg til lavtlønte politiansatte? Hadde politimester Jon Steven Hasseldal avsatt en slump penger å fordele etter eget forgodtbefinnende, uten plagsom medvirkning fra fagforeningen? I bakhodet lå et mulig brudd på hovedavtalen, på PODs veileder for virksomhetsstyring, og på regler for statlig økonomistyring.

Redaksjonen hentet frem tabloide virkemidler til bruk på deadline. Vi igangsatte journalistisk metode; snakket med folk, leste oss opp på regelverk og formulerte skarpe spørsmål til den anklagede part – Øst politidistrikt – som mer enn antydet mistanke om klare regelbrudd fra politidistriktets øverste ledelse.

Bak sperrebåndet

Vår taktiske fremrykning foregikk med tog til Ski stasjon, og en rask gange til Politihuset. Umiddelbart kunne det se ut som om avdelingsdirektør for stab og virksomhetsstyring (SVS), Erik Ulfeng Hansen, hadde tatt sine forhåndsregler. Bevæpnet politi hadde tatt oppstilling ved alle innkjøringer rundt politihuset, og sperrebånd var strukket.

Det så ut som om det kunne bli vanskelig å få til noe intervju. Helt til vi forsto sammenhengen – eller at det ikke var noen sammenheng. Politihuset var delvis evakuert på grunn av en uidentifisert gjenstand som ble behandlet som en bombetrussel. Bombegruppa var i arbeid.

Men avdelingsdirektøren visste råd, og fikk Politiforums utsendte velvillig forbi sperrebånd, og inn gjennom personalinngangen.

Inne i politihuset har de øverste sjefene i politidistriktets virksomhetsstyringsstab lagt frem sirlige kolonner med tall. Tall fra tre sammenslåtte politidistrikter, som i 2018 skulle forenes i ett regnskap. Tall som viste lønn, arbeidsgiveravgift, reparasjoner av politibiler, ammunisjon, fingeravtrykkspulver, håndjern, samband, kopipapir og alt det et politidistrikt trenger for å fange tyver og forebygge kriminalitet.

Ingen tiltale

Vi ble møtt med åpenhet og seriøsitet. Avdelingsdirektør Ulfeng Hansen hadde invitert med seksjonssjef Kai Snipstad og PFs lokallagsleder Hans Kristian Ek i møte. Alt skulle på bordet. Forklaringen, skulle det vise seg, lå i forskjellig praksis for regnskapsføring for de tre sammenslåtte politidistriktene Østfold, Follo og Romerike.

Ulfeng Hansen erkjente at det kunne se litt pussig ut at arbeidsgiveravgiften var økt, uten at de hadde blitt flere ansatte.

Han forklarte tålmodig at 2018 har vært et krevende regnskapsteknisk år. Alle de tre tidligere politidistriktene har hatt behov for å holde tilbake penger for å møte uforutsette utgifter, og alle har løst dette på forskjellige måter. Romerike og Østfold har gjort det på en måte, mens Follo over flere år har satt av penger på konto for arbeidsgiveravgift, fordi de ikke hadde en egen reservepost.

Avdelingsdirektøren uttrykte forståelse for at dette ble oppfattet med stor mistenksomhet, og beklagde at distriktet ikke hadde klart å kommunisere hvorfor penger tenkt brukt på uforutsette utgifter, ble plassert på konto for arbeidsgiveravgift. Han lovet at det fra og med neste år blir en annen rutine: Penger som skal holdes tilbake til investeringer og reserve, skal fra nå av posteres på en investeringskonto.

Ulfeng Hansen har før han arbeidet i politiet jobbet hos skattemyndighetene. Rullebladet byr ikke opp til juks og fanteri. Politiforums tabloide oppslag er i ferd med å smuldre bort.

Saken henlegges

Politiforums redaksjon kan mye om politiet, og vi synes vi har gode kilder. Likevel er det mye vi ikke kan. Journalistisk metode er ikke så ulikt det å drive etterforskning. Tips sjekkes ut, og den som anklages, får anledning til å svare.

Denne gangen var det nødvendig å få en bedre forståelse av hvorfor arbeidsgiveravgiften så ut til å ha økt. Selv om det ble drepen for det som syntes å være et skup av de sjeldne.

Det som så ut som en bevisst villedning av fagforeningen, og et brudd på en lang rekke økonomiske rutiner og retningslinjer, var en teknisk pengeplassering som skulle sørge for at politidistriktet ikke gikk med underskudd selv om det dukket opp uforutsette utgifter. Som det som regel gjør i politiet.

På tur ut døra, tar vi farvel med en avdelingsdirektør som er i ferd med å lande et ytterst krevende regnskapsår. Det handler ikke bare om sammenslåingen av tre ulike regnskapssystemer. Men budsjettrammene var ikke tema denne gangen.

Hvorfor skriver Politiforum likevel om dette? Vi er opptatt av å ta alle seriøse tips alvorlig. Politiansatte som har spørsmål det kan være vanskelig å stille i egen organisasjon, skal vite vi undersøker, vi spør og vi skriver. God journalistikk gir bestandig den som utsettes for kritikk anledning til å svare. Og da blir det som politiets etterforskere kjenner så godt: Av og til er tipset kun et godt tips.

Denne gangen viste det seg at det var en tilforlatelig forklaring. Dermed ble det ikke forsidesak. Vi fant ikke 90 millioner kroner på politihuset i Ski som kunne gå til saftige tillegg og et godt julebord på slutten av året. Julebordet blir som før. I all hovedsak finansiert av de ansattes egne penger.

Powered by Labrador CMS