Ragnhild Lied har sagt ja til å stille som ny Unio-leder.

La oss håpe valgkomiteen har rett

Unio vil ha en leder som står i stormen – også i stormer lederen har skyld i selv.

Publisert Sist oppdatert

Ragnhild Lied ligger an til å bli ny leder av Unio, hovedorganisasjonen Politiets Fellesforbund er medlem av. Lied har vært leder i Utdanningsforbundet siden november 2013. Til fagbladet Utdanning sier valgkomiteens leder, Kolbjørg Ødegaard, at noe av det viktigste komiteen har sett i Ragnhild Lied var «måten hun håndterte konflikten på i fjor vår, måten hun frontet streiken på og ny forhandlingsrunde». Det ble lagt merke til at Lied taklet å stå i stormen.

Og storm har det vært. Under lønnsoppgjøret våren 2014 forhandlet Utdanningsforbundet og de andre fagforeningene i skolen mot KS, om blant annet om arbeidstiden til lærerne. Utdanningsforbundet, ledet av Ragnhild Lied, sa seg villig til å ofre lærernes fleksible arbeidstid. Som leder av lærernes største fagforening gikk Lied først med på å binde lærerne til skolen 7,5 timer hver dag. «Når vi får forklart denne avtalen for medlemmene, vil de se at vi har sikret viktige prinsipper i fire år fremover», sa Lied i mai 2014.

Det viste seg å være stikk i strid med hva Lieds egne medlemmer ønsket. Utdanningsforbundets «ja» til en avtale som påla lærerne mer bunden arbeidstid, gjorde at det plutselig var Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag med sine «nei», som stod igjen som de prinsippfaste fagforeningene. Ikke kolossen Utdanningsforbundet. Resultatet av forhandlingene møtte massiv motstand blant egne medlemmer. Tre av fire medlemmer i Utdanningsforbundet stemte under uravstemningen en måned senere nei til avtalen Lied anbefalte dem sterkt å stemme ja til. Det ble streik, og senere ble KS tvunget til å gå tilbake på bunden skoletid for å få med seg fagforeningene.

Selv om KS snudde til slutt, var tillitskrisen for Lied og ledelsen i Utdanningsforbundet et faktum. Nesten alle lærerne – 96 prosent av dem – mente at ledelsen i Utdanningsforbundet burde sagt nei med en gang. Det er håndteringen av denne tillitskrisen i Utdanningsforbundet og streiken i fjor sommer som valgkomiteen tilsynelatende ser på som så godt håndverk at Lied bør få en enda høyere stilling – sjef for Norges nest største hovedorganisasjon.

Ikke alle medlemmene og lokallagene i Utdanningsforbundet var enige i at håndteringen var så bra at den veide opp for forhandlingsflausen. Utdanningsforbundet i Kragerø tok i fagbladet Utdanning til orde for at Utdanningsforbundet trengte en ny leder, fordi de mente ledelsen var i utakt med medlemmene. De støttet den eneste som har turt å utfordre Lied, Asle Jahren, hovedtillitsvalgt i Ullensaker. I mai talte samme blad opp at 13 av fylkeslagene i Utdanningsforbundet ønsket seg Lied som fortsatt leder. De seks resterende fylkeslagene foreslo andre lederkandidater, blant annet nestleder Steffen Handal. Men nestleder Handal ville ikke stille som motkandidat mot Lied. Da skulle det, på tross av uroen, mye til at noen andre enn Lied skulle bli gjenvalgt i november. I høst har det riktignok heller ikke vært noe felles krav fra medlemmene i Utdanningsforbundet om at ledelsen burde gå av etter forhandlingsoppstyret. Det ville trolig blitt et greit gjenvalg.

Leder av valgkomiteen i Unio, Kolbjørg Ødegaard, sitter i det samme sentralstyret til Lied, forhandlet arbeidstiden til lærerne sammen med Lied og kommer fra samme fylke som Lied. Nå mener hun at Lied er den best egnede til å lede Unio. Dermed er det duket for at Lied likevel vil gå av som leder i forbundet mange mener kunne vært ledet bedre de siste årene. Men det vil skje naturlig som følge av opprykk, og uten at noen form for mistillit ligger til grunn.

Som leder av en hovedorganisasjon er man avhengig av å ha medlemmenes støtte. La oss håpe at valgkomiteen til Unio har rett i at håndteringen av tillitskrisen var så god at den veide opp for den massive misnøyen fra lærerne etter forhandlingene i 2014. La oss håpe at medlemmene i Utdanningsforbundet støtter Ragnhild Lied. Utdanningsforbundet utgjør nesten halvparten av medlemmene i Unio. Det er en stor fordel for Unio at lederen har støtte fra flest mulig av dem.

Torkjell Trædal, journalist
Powered by Labrador CMS