Helikopter- bløffen

Over to år etter 22. juli, er det på tide å erkjenne at politiet står uten noen reell mulighet for å fly inn innsatsmannskaper i en skarp situasjon når minuttene teller.

Publisert Sist oppdatert

Trippeldrapet i Årdal viste at det fremdeles er landeveien som gjelder.

Den avgåtte regjeringen la betydelig energi i å fremstille avtalen om lån av helikopter fra Forsvaret og Redningstjenesten som en løsning på politiets behov for helikoptertjeneste. Det stemmer ikke.

Helikopterbistanden svarer overhodet ikke opp kravet fra innbyggerne om et politi som står klart til å hjelpe når det trengs som mest. Det gjenspeiler heller ikke mulighetene som ligger i en godt utbygd helikoptertjeneste for politiet.

I politiets beredskapsplaner er helikopter en støtteressurs som i verste fall ikke er i stand til å møte politiets anmodning på flere timer. Når minuttene teller, er ressursen slik den framstår i dag, regelrett ubrukelig.

Helikoptertettheten i Norge er en av de største i verden. Oljeindustrien, sterk økonomi og krevende geografi, gir grobunn for omfattende kommersiell helikopterbruk. Samtidig rår det offentlige Norge over et større antall redningshelikoptre, legehelikoptre og forsvarshelikoptre. Men samfunnet har ingen løsning som dekker det operative behovet politiet har

Mange var overrasket når det ble kjent at politiets eget helikopter ikke var i stand til å frakte innsatsmannskaper, den dagen da den største katastrofen rammet. I stedet for å fly inn godt kvalifiserte politifolk som kunne konfrontere gjerningsmannen på kortest mulig tid, var politiet henvist til landeveien. Alle så hvordan det gikk. Verdifulle minutter, og enda mer verdifulle liv, gikk tapt.

Beredskap handler om hvor raskt politiet kan komme på stedet for å ordne opp. Når politiet snakker om beredskap, handler det om minutter. Det hjelper ikke med transportbistand om noen timer. Det eneste politiet da trenger, er noen til å sette opp sperrebånd.

Delta-sjef Anders Snortheimsmoen hadde i sommer full dekning da han sa at beredskapen ikke var bedret siden 22. juli. Fremdeles har han dekning for sine ord. Daværende justisminister Faremo sa hun ikke var enig med Snortheimsmoen. Faremo tok feil. Helikopterbløffen er gjennomskuet.

Det er nå på høy tid at Justis- og beredskapsdepartementet får på plass en reell helikopterberedskap for politiet over hele landet. Hvis samfunnet ikke ønsker å bevilge de ressursene som kreves, må politikerne være ærlig nok til å innrømme at dette ikke er noe de prioritere. Kvasiløsningen som i dag råder, er ikke en beredskapsetat verdig.

Da er det faktisk bedre å satse på et godt lokalt politi, med gode beredskapsordninger. Både Utøya og åstedet for trippeldrapet i Årdal lå under 20 minutter unna nærmeste politihus.

Powered by Labrador CMS