Et Unio i streik, betyr et Politiets Fellesforbund i streik, fordi PF ligger under Unio. Her fra streik i 2012.

Derfor kan du bli tatt ut i streik

Fra 26. mai kan du som politiansatt bli tatt ut i streik. Stikkordet er pensjon.

Publisert Sist oppdatert

Du har kanskje fått med deg at det er tariffoppgjør denne våren. Staten forhandler dermed ny tariffavtale med de fire hovedsammenslutningene av fagforeninger: LO, Unio, YS og Akademikerne. Flesteparten av politiansatte er organisert i Politiets Fellesforbund (PF), som ligger under Unio. Under tariffoppgjøret forhandler dermed Unio med staten om dine rettigheter som ansatt i staten.

Natt til 1. mai valgte Unio, LO og YS å bryte disse forhandlingene med staten. Det betyr at det nå foregår mekling om en ny tariffavtale for de statsansatte, og fristen meklinga er ved midnatt onsdag 25. Mai. Hvis det ikke er enighet da, blir det streik, trolig fra morgenen den 26. Mai.

To hovedgrunner til brudd

Årsaken til at LO, Unio og YS valgte å bryte forhandlingene er i hovedsak to store stridstemaer:

1: Lønnsfordeling. Det er svært viktig for fagforeningene, og spesielt LO, at en stor andel av lønnsøkninga skal skje gjennom sentrale forhandlinger. Dette vil sikre store grupper ansatte i blant annet lavtlønnsyrker lønnsvekst, ved at man sentralt blir enige om et lønnstillegg for alle. Nå ønsker staten i stedet å la mest mulig av lønnspotten fordeles lokalt. Det betyr at arbeidsgiver lokalt kan bruke pengene for eksempel til å holde på høyt utdannet arbeidskraft og gi tillegg til enkeltansatte, men samtidig at det blir mindre igjen til de store gruppene med statsansatte. Eksempler er sykepleiere og lærere. Og politi.

2: Pensjon. Dette er det andre store spørsmålet som er avgjørende for at fagforeningene har brutt forhandlingene. Pensjon er hovedgrunnen til at Unio, der Politiets Fellesforbund tilhører, nå har brutt forhandlingene.

Hvem skal bestemme pensjonen?

I lange tider har fagforeningene vært med på å forhandle pensjonen til de ansatte. Pensjonsordningen til de statsansatte, den offentlige tjenestepensjoenen, forhandles i tariffoppgjøret. Dette sikrer at staten ikke kan endre pensjonsrettighetene til de statsansatte, uten at de ansatte selv har noe å si gjennom sine tillitsvalgte. Pensjon har altså vært et forhandlingsspørsmål.

Nytt for i år er imidlertid at staten ønsker å ta retten til å forhandle pensjonen for politifolk og andre statsansatte ut av tariffoppgjøret. Det åpner for at pensjonsordninger og –rettigheter kan bestemmes og endres på andre måter, som for eksempel ved at regjeringen på egenhånd bestemmer lovendringer. Fagforeningene, og dermed de ansatte, kan miste påvirkning på pensjonen. Hvis pensjon tas ut av tariffoppgjøret, mister man også retten til å streike for pensjon.

Når Unio nå har brutt forhandlingene er det først og fremst fordi Unio vil ivareta retten til å forhandle om og streike for pensjonsordninger for de statsansatte.

På grunn av situasjonen i norsk økonomi er ikke 2016 det store året for lønnsvekst utover et generelt tillegg til alle ansatte som det allerede er enighet om. Men Unio er villige til å streike for pensjon, og dersom du som politiansatt blir tatt ut i streik fra 26. mai, så er det derfor.

Powered by Labrador CMS