FØRSTE TESTRUNDE: Mange mente VR-trening kan bli svært nyttig for politiet, men påpekte at våpenet og teknologien må være svært virkelighetsnær for at det skal fungere.

Slik kan den virtuelle verden bli politiets øvingsarena

Tester VR-briller til bruk i skytetrening for politiet.

Publisert

- Hvis det blir som vi tror er dette et stort fremskritt for norsk politi, og dermed også for den norske befolkningen, sier Knut Smedsrud, beredskapsdirektør i Politidirektoratet (POD). 

Trøndelag politidistrikt er i gang med et banebrytende prosjekt, hvor VR-teknologi (virtual reality) testes for å kunne brukes til skytetrening i politiet. 

Det de har gjort, er å koble et tjenestevåpen til et dataprogram og VR-briller. På denne måten befinner du deg på en virtuell skytebane, med ditt vanlige tjenestevåpen, når VR-brillene tas på. 

LEDER PROSJEKTET: Marit Fostervold, visepolitimester i Trøndelag politidistrikt.

I februar ble den første testrunden holdt. Dette er første gang norsk politi tar i bruk VR-teknologi på denne måten. 

Hvis prosjektet lykkes, vil norske politifolk kunne drive skytetrening nær sagt hvor som helst, og når som helst. Det eneste de trenger er VR-utstyret og et rom med god nok gulvplass. 

Bruker politiets våpen

Startskuddet for prosjektet gikk 2. januar i år. Selskapet Real Training har fått oppgaven med å levere realistisk VR-trening, hvor politiets vanlige håndvåpen brukes, på en virtuell skytebane. 

Fakta

  • VR er en forkortelse for det engelske «virtual reality», kunstig virkelighet eller virtuell virkelighet på norsk. Dette er en datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet. 
  • VR-utstyr lar brukeren bevege seg rundt i en kunstig verden, og utføre handlinger ved hjelp av virtuelle gjenstander og omgivelser. 

Kilder: Real Training og Wikipedia

Målet er at politifolk får mye bedre mulighet til å drive mengdetrening, og at det skal øke tjenestepersoners trygghet i skarpe oppdrag, for igjen å sikre pubilkums trygghet. 

- Dette er litt som å ha både julaften og 17. mai på en gang, sier Marit Fostervold, visepolitimester i Trøndelag politidistrikt, når den første testrunden i prosjektet ble holdt i PODs lokaler. 

Det er Fostervold som leder VR-prosjektet, og som hadde ideen. 

- Dette handler om hva teknologien kan bidra med, for å hjelpe oss med å løse oppgavene våre bedre, eller på nye måter. Å få lov til å være med på å utvikle det, er som en julegave, sier Fostervold. 

SIKTER: Jørn Olav Schjelderup, seksjonssjef i Beredskapsseksjonen i POD, tester skytetrening med VR.

Må bli virkelighetsnært

Under testrunden hos POD mente mange at teknologien vil kunne bli svært nyttig i politiets hverdag. Men flere påpekte at det må bli svært virkelighetsnært for at det skal fungere, og nevnte at hvis våpenet ikke oppfører seg akkurat som i virkeligheten, vil man kunne få innlærte feil. 

VR-prosjektet med politivåpen er fortsatt i startfasen, og foreløpig er våpenet uten rekyl og har et ganske hardt avtrekk. 

Fostervold mener det er viktig at VR-våpenet blir virkelighetsnært, og tror det er mulig å få til. 

- Våpenet vi bruker er mer avansert enn et tradisjonelt VR-våpen, så det gjelder å få til kombinasjonen mellom siktemidler, avtrekker og rekyl. Men det ser ut til at det faktisk er mulig å få til, under forutsetning av at vi klarer å finansiere det. Så er spørsmålet om vi får til det, så vi får se, sier Fostervold. 

Politidirektoratet bevilget 450.000 kroner til forprosjektet som startet 2. januar. Nå skal de vurdere om det blir bevilget mer penger for å finansiere videre utvikling. 

VR: Marit Fostervold, visepolitimester i Trøndelag, prøver VR-våpenet for første gang.

- Når man trener med VR-briller blir det en realistisk øvelse. Poenget med VR-treningen er at du skal få mengdetrening, og at våpenbehandlingen din skal være automatisert. Dette kan gjøre at flere kan trene mer på sitt tjenestested. Du sparer også tid på å reise til øvingssteder, og får mulighet til å trene en halvtime der du jobber, samtidig som du er i tjeneste, sier Fostervold. 

- Forskere ved SINTEF og NTNU deltar også i prosjektet for å dokumentere hvordan treningen med VR fungerer, hva man faktisk lærer og om man lærer mer enn man ellers ville gjort, sier Fostervold. 

- Nye muligheter

Knut Smedsrud, beredskapsdirektør i POD, omtaler prosjektet som spennende. 

- Dette åpner opp et helt nytt mulighetsrom. Dette er en prototyp, så det er tidlig i utviklingen, men det er nok til at man ser hvilket potensiale som finnes. Jeg tror dete vil gi veldig gode muligheter for trening, sier Smedsrud. 

Blant dem som fikk prøve skytetreningen med VR-briller var også Elisabeth Rise, seksjonsleder i Beredskapsavdelingen i POD. Også hun peker på de gode treningsmulighetene. 

- Dette gir utrolig mange muligheter. Spesielt hvis man kan skifte ut miljøet, få litt påvirkning, og kunne lage mørke, lys og motlys, og ikke minst bevegelse på målet. Og hvis det i tillegg går an å få til at de reagerer på det du sier, så du får til en så reell treningssituasjon som mulig, tenker jeg at dette kan gi en kjempegevinst for politiet, sier Rise. 

- Det krever nok at systemet blir så likt virkeligheten som mulig. VR-våpenet må håndteres og fungere på samme måte som det reelle våpenet. Hvis ikke vil du i treningssammenheng få en annen reaksjon på våpenet enn det du har i virkeligheten. Men hvis du bare ønsker situasjonstrening, er miljøet slik som det er nå, bra, sier Rise. 

- Veldig nyttig

Arve Aasmundseth, daglig leder av Real Training, som utvikler teknologien, setter pris på tilbakemeldingene. 

- Jeg synes det har vært fantastisk å vise dette frem. Det er veldig nyttige tilbakemeldinger, både å få bekreftelse på at vi har gjort en del ting riktig, og de gode tilbakemeldingene på hva man vil ha mer av, hva vi må forbedre og hva som må gjøres annerledes, sier Aasmundseth. 

Han takker alle som har bidratt med gode råd, innspill og fakta så langt.  

Aasmundseth legger til at de allerede jobber med å få på plass rekyl i VR-våpenet, som vil gjøre avtrekket lettere og korrekt. 

- Vi har nå gjennomført et prosjekt som viser at dette er mulig. Våpenet kommer til å være det samme, men teknologien skal settes sammen og pakkes på en helt annen måte. Presisjonsnivået skal øke, grafikken skal forbedres og realismen forbedres betydelig. Det krever mye programmeringsarbeid og design for å få pakket det vi skal ha inn i våpenet, slik at det blir, og oppleves, likt det de bruker til daglig. Vi er bare i startfasen, sier han. 

Powered by Labrador CMS