Politiet fremdeles en mannsbastion

Politiet ligger langt bak sin egen målsetning om 20 prosent kvinnelige ledere med politiutdanning.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg tror de vil nå denne målsetningen, men ser jeg på utviklingen frem til nå, er det lite realistisk. Samtidig vil jeg si at jeg synes det er positivt at politiet har hatt en fremgang på dette området de siste årene, sier Merete Kvaal Martinsen, leder for likestillingsutvalget i Politiets Fellesforbund.

Beskjedent mål

Hun uttaler seg i forhold til fersk statistikk fra Politidirektoratet (POD) som viser at andelen politiutdannede kvinnelige ledere nå er på 15 prosent. Fem prosent under et mål som Politidirektoratet ifølge sin forrige strategiplan skulle nådd innen 2007. Da målet ikke ble innfridd satte de likegodt det samme målet inn i den nye strategiplanen som nå går frem til 2013.

– At Politidirektoratet ikke har klart målet på 20 prosent er kritikkverdig for målet er faktisk svært beskjedent. I staten for øvrig er det et mål om 40 prosent kvinnelige ledere, sier Kvaal Martinsen.

- Hva mener du bør gjøres for å få flere kvinnelige ledere i etaten?

– Rekrutteringen må tilpasses kvinnene. I dag er det menn som rekrutterer, og rekrutteringsprosessen blir naturligvis preget av det. Kvinner trenger, kanskje i større grad enn menn, å motiveres til å søke. De trenger kanskje å bli pushet litt, sier Kvaal Martinsen.

Politidirektoratet (POD) er enig med Kvaal Martinsen i at andelen kvinnelige ledere i etaten er for lavt.

– Vi er ikke er fornøyde før vi når målene. Derfor har vi laget en ny mangfoldsplan mot 2013 hvor arbeid med kjønnslikestilling er én del av vårt mangfoldsarbeid. Vi har blant annet gjennomført møter med politidistriktenes ledergrupper om mangfold, noe som vi mener har vært et viktig tiltak. Tilsyn følger opp likestilling/mangfold i tilsynsmøtene, skriver Trine Hinna i en e-post. Hun er rådgiver i Personalavdelingen til POD.

Hun viser til en rekke igangsatte tiltak, både sentrale og lokale, som skal være med å få opp andelen kvinnelige ledere. (se faktaboks)