NY SJEF: Fredag ble det klart at Kristin Kvigne er ny sjef for Kripos. Kai Arild Holm, leder for Politiets Fellesforbunds lokallag på Kripos, reagerer på prosesen rundt ansettelsen.

Kritiserer prosessen rundt ansettelse av Kripos-sjef: - Uheldig at toppsjefen byttes ut

Kai Arild Holm, tillitsvalgt ved Kripos, reagerer på at Ketil Haukaas ikke får fortsette som Kripos-sjef.

Publisert

Fredag ble det klart at Kristin Kvigne blir ny sjef for Kripos. Hun kommer fra jobben som leder av politifagavdelingen i Politidirektoratet (POD), og overtar etter Ketil Haukaas, som har ledet Kripos siden 2012. 

Nå reagerer Kai Arild Holm, leder av Politiets Fellesforbunds lokallag i Kripos, på ansettelsesprosessen, og på at toppsjefen byttes ut på et tidspunkt hvor Kripos står midt i en omorganisering. 

- Jeg vil først presisere at Kristin Kvigne er hjertelig velkommen til Kripos. Vi skal ta godt imot henne, men jeg vil kritisere prosessen rundt ansettelsen, og timingen, sier Holm. 

Han legger til at det er naturlig at POD evaluerer Kripos-sjefens stilling når åremålet går ut. 

Ketil Haukaas har vært sjef for Kripos siden 2012.

- Men såvidt meg bekjent, er det ikke gitt signaler fra POD om at Haukaas ikke lenger var ønsket som Kripos-sjef. Om POD vurderte å bytte ham ut, ville det vært rett og rimelig å gi slike signaler, sier Holm. 

Kristin Kvigne er ny sjef for Kripos. Hun kommer fra jobben som avdelingsdirektør i Politidirektoratet (POD).

- Uheldig å bytte toppsjef

Han viser til at Kripos, under ledelse av Ketil Haukaas, har levert gode resultater. 

- Vi skårer veldig bra på omdømme, og Ketil Haukaas leverer veldig gode resultater på det Kripos blir målt på. Han er veldig godt likt på Kripos og er en populær og respektert sjef. Han setter også medbestemmelse i fokus, og er veldig nøye på at det skjer i ordnede former, sier Holm. 

Han mener også det er feil å bytte sjef i en periode hvor Kripos står i en omorganisering. 

- Kripos har stått i en omorganiseringsprosess som har vært både omfattende og tidkrevende. Den omorganiseringen som nå er fremforhandlet bærer Ketil Haukaas' tydelige fingeravtrykk. Omorganiseringen skal sette seg framover, med nye avsnitt og avdelinger, og da er det uheldig at toppsjefen byttes ut når dette skal implementeres. Vi trenger ro og stabilitet framover, sier han. 

Holm trekker også fram at han mener Haukaas har vært tydelig i sin kommunikasjon til POD, om konsekvensene av stadig strammere budsjett. 

- Han har vært tydelig på dette i sin kommunikasjon internt til POD og nasjonal ledergruppe, men han har tatt det internt og har gjort det sånn det skal gjøres etter boka, sier han. 

Inkluderende

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, sier han mener Haukaas har vært en god, trygg og tillitsfull leder for Kripos. 

- Jeg har fått gode tilbakemeldinger på ham som en inkluderende leder, som på en god måte har praktisert medbestemmelse fra våre tillitsvalgte. Han er uredd, tydelig og kunnskapsrik. Ut fra dette ønsker jeg som forbundsleder å takke ham for den samhandlingen vi har hatt, og ønske ham lykke til videre, sier Bolstad. 

- Jeg vil også gratulere Kristin Kvigne som ny sjef for Kripos. Det er en meget viktig jobb og jeg ønsker henne all lykke til i jobben, sier han. 

- Grundig rekrutteringsprosess

Politiforum har stilt Politidirektoratet disse spørsmålene:

  • Hva er PODs kommentar til kritikken fra Kai Arild Holm, når det gjelder prosessen og timingen?
  • Er det uheldig å bytte ut en toppsjef når man står i en omorganisering? 

Politidirektør Benedicte Bjørnland svarer slik i en e-post til Politiforum: 

- Stillingen som sjef for Kripos er en åremålsstilling. Når åremålet utløper skal stillingen skal lyses ut offentlig, noe som også var bakgrunnen for denne ansettelsen. Jeg er opptatt av at alle landets politimestre og særorgansjefer rekrutteres på bakgrunn av en grundig rekrutteringsprosess. I denne prosessen ble Kristin Kvigne vurdert som den best kvalifiserte kandidaten, og jeg har full tillit til at hun vil lede dette arbeidet og den videre utviklingen av Kripos på en god måte. Samtidig vil jeg takke Ketil for en solid innsats og gode resultater i de årene han har vært Kripos-sjef, skriver Bjørnland. 

Ketil Haukaas og Kristin Kvigne har fått mulighet til å kommentere saken. De ønsker ikke å uttale seg. 

Powered by Labrador CMS