LUKKER DØRA: De siste 30 årene har det blitt stadig færre lensmannskontorer i Norge. Mange ble nedlagt i forbindelse med politireformen, og nå forsvinner også lensmannstittelen.

POLITIMELDINGEN

Justiskomiteen stemte ned forslag om å redde lensmannstittelen

Bare Fremskrittspartiet og Senterpartiet stemte for forslaget om å skjerme lensmannstittelen fra å bli endret til politiavdelingsleder.

Publisert Sist oppdatert

På kvinnedagen i fjor slapp kulturminister Abid Raja (V) nyheten: Regjeringen har fulgt opp Stortingets beslutning fra 2019 og besluttet å innføre kjønnsnøytrale yrkestitler i alle statlige virksomheter.

2. februar i år kom nyheten om at Politidirektoratet (POD) foreslo å erstatte tittelen lensmann med politiavdelingsleder.

Da justiskomiteen på Stortinget i dag behandlet regjeringens politimelding, ble det fremmet forslag om å skjerme lensmannen fra denne endringen. Forslaget fikk ikke flertall, melder Nationen.

Kun Fremskrittspartiet (Frp) og Senterpartiet (Sp) stemte for å skjerme lensmannstittelen.

– Det er svært kjedelig at stortingsflertallet er mer opptatt av å drive identitetspolitikk enn å bevare språket og en forståelse som folk flest kjenner til, sier Frps Per-Willy Amundsen til Nationen.

I innstillingen fra justiskomiteen ble det lagt inn en merknad fra Arbeiderpartiets (Ap) medlemmer i om at endring av stillingstittelen ikke skal få andre materielle konsekvenser ut over at tittelen gjøres kjønnsnøytral:

«Disse medlemmene vil vise til innspill fra Politiets fellesforbund som vise til at «Lensmann» er en stillingskode i Hovedtariffavtalen i staten, under lønnsplanheftet for politiet. «0326-lesmann» som stillingskode har eksistert lenge, og signaliserer både vilkår, aldersgrense, grad og tilhørende nivåplassering i virksomhetens hierarki. Disse medlemmene deler Politiets Fellesforbund sitt syn på at en eventuell kjønnstøytralisering av tittelen ikke skal ha en materiell betydning og vil henvise til at endringer utover tittelen hører hjemme i forhandlingene mellom partene.»

– Et enstemmig Storting har vedtatt at titler i staten skal være kjønnsnøytrale. Men vi er opptatt av det samme som Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund har uttalt, at en navneendring er en navneendring, og ikke noe annet enn det, sier justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap) til Politiforum.

Powered by Labrador CMS