På 1990-tallet begynte lensmannen og lensmannsbetjentene å ligne stadig mer på politiet. Her representert ved lensmann Rolf Vik i Skedsmo (i midten), flankert av betjentene Åsmund Nilsen (til venstre) og Roy Riksvold. Bildet ble tatt i 1990, fire år før det administrative ansvaret forlensmannsetaten ble overført fra fylkesmannen til politimesteren.

Lensmannen får ny tittel - dette er forslaget fra Politidirektoratet

Politidirektoratet har kommet med sitt forslag til ny, kjønnsnøytral yrkestittel for lensmannen.

Publisert Sist oppdatert

Den 8. mars i fjor slapp kulturminister Abid Raja (V) nyheten: Regjeringen har fulgt opp Stortingets beslutning fra 2019 og besluttet å innføre kjønnsnøytrale yrkestitler i alle statlige virksomheter.

Dette betyr slutten for begrepet «lensmann» etter 900 års bruk.

Fra 1. juli i år blir Sysselmannen på Svalbard til Sysselmesteren, og nå har Politidirektoratet (POD) kommet med sitt forslag til erstatning for lensmanstittelen: Politiavdelingsleder.

Utsatt frist

Forslaget ble oversendt Justis- og beredskapsdepartementet fredag forrige uke, etter at POD hadde fått utsatt fristen.

«Arbeidet med å finne nytt navn har ikke vært enkelt, og det knytter seg mange følelser til en tittel som har eksistert i cirka 900 år. I tillegg til å finne et godt navn på en gammel og historisk tittel, må navnet også i størst mulig grad gjenspeile nåværende funksjon og organisatoriske plassering. Politidirektoratet har fått innspill fra en arbeidsgruppe, og ansatte har blitt oppfordret til å komme med navneforslag. Forslagene har videre vært til behandling i nasjonal ledergruppe og i sentralt IDF», skriver POD i en e-post til Politiforum.

– Etter gode diskusjoner og forslag fra både nasjonal ledergruppe og sentralt IDF, landet vi på en tittel på stillingskoden som vi mener tar opp i seg lensmennenes litt ulike organisatoriske plassering i de nye distriktene, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

159 gjenværende lensmannskontorer

I brevet til departementet opplyser POD at det i dag er 159 lensmannskontorer igjen i Norge, hvorav kun 54 av dem ledes av en person med tittelen lensmann, som er en nivå 3-leder.

De øvrige ledes av stedlige nivå 4-ledere, opplyser POD.

«Som følge av at politidistriktene i dag er delt opp i geografiske driftsenheter som avviker fra de tidligere lensmannsdistriktene er tittelen "lensmann" verken beskrivende for det ansvar som tidligere fulgte av stillingen eller på hvilket nivå stillingskoden hører inn. I tillegg er den til dels overflødig grunnet mer hensiktsmessige stillingskoder som benyttes på nivå 2 og 3», skriver POD i brevet til Justis- og beredskapsdepartementet.

Det vil senere bli en prosess for å finne ut hvilken funksjonstittel de ulike lensmennene skal bruke og hvilken betydning dette får for benevnelsen av lensmannskontor og lensmannsdistrikt, sier POD videre.

Powered by Labrador CMS