Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).
Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Navnelistesaken:

Mehl: - Uheldig om lista sirkulerer i kriminelle miljøer

Justisminister Emilie Enger Mehl sier hun tar til etterretning at POD har iverksatt tiltak, etter at navnelisten ble gitt ut.

Publisert

Som Politiforum skrev 15. februar, har kriminelle miljøer fått tak i navnelisten med navn og ansattnummer på 3000 politiansatte.

Rett før jul i fjor, overprøvde Justis- og beredskapsdepartementet Politidirektoratets avslag på innsyn i en liste med navnet på 3000 politiansatte som hadde lønnstrekk for kontingent til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Utleveringen av navnelisten vakte stor oppsikt i politiet, og fikk blant annet tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til å karakterisere det som en skandale.

Politiforum er kjent med at enkelte politiansatte nå er livredde for egen og sin families sikkerhet.

I et svar på et skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (Frp), omtaler justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) det nå som uheldig at listene sirkulerer i den kriminelle underverdenen.

- Jeg vil bemerke at det umiddelbart fremstår som uheldig dersom en liste over polititjenestepersoner sirkulerer i kriminelle miljøer, skriver Mehl.

Stilte spørsmål

Spørsmålet Amundsen stilte justisministeren var dette: «Var statsråden involvert i beslutningen om å utlevere navnelisten over politiansatte som er tilknyttet NNPF, og hvordan ser statsråden på at denne listen nå sirkulerer i kriminelle miljøer?»

Amundsen viste til artikkelen i Politiforum, og at Politidirektoratet på bakgrunn av at navnelisten sirkulerer i kriminelle miljøer, har iverksatt skadebegrensende tiltak, for å ivareta de enkelte tjenestepersoner og etatens funksjoner.

«Det er på denne bakgrunn ønskelig å få svar på om statsråden selv var involvert i beslutningen om å utlevere listen over navn, og hvordan statsråden ser på det at denne listen nå verserer i kriminelle miljøer», skrev Amundsen.

Justisminister Emilie Enger Mehl svarte at hun allerede har svart på spørsmålet om hun var involvert i beslutningen, og viser til sitt svar på et tidligere spørsmål fra Amundsen fra 25. januar. Her skrev hun at «innsynssaker vil normalt ikke bli politisk vurdert. Jeg har tillit til at embetsverket har behandlet saken grundig og vurdert klagen opp mot gjeldende innsynsregler i offentleglova og relevante regler om taushetsplikt».

- Tas til etterretning

Til spørsmålet om hvordan hun ser på det at listen verserer i kriminelle miljøer, fortsetter hun med å påpeke at opplysninger om at noen er ansatt i politiet, imidlertid ikke er omfattet av taushetsplikt i seg selv, og at slik informasjon i mange sammenhenger vil være offentlig kjent eller lett tilgjengelig uavhengig av om det er gitt innsyn i dokumenter etter offentleglova.

- Det er videre slik at det klare utgangspunktet etter offentleglova er at man ikke kan gi noen enerett på tilgang til informasjon eller legge begrensinger på viderebruk av informasjon det er gitt innsyn i. Den som har fått innsyn, står innenfor rammene av annen lovgivning fritt til å videredistribuere dokumentene, som dermed kan bli spredd til mange. Departementet har vært i kontakt med Politidirektoratet og fått opplyst at direktoratet, i etterkant av at innsyn ble gitt, har vurdert mulige konsekvenser av at den aktuelle navnelisten nå er offentlig. På grunnlag av denne vurderingen har direktoratet besørget at enkelte tiltak er iverksatt. Dette tar jeg til etterretning, skriver Mehl.

- Jeg vil understreke at jeg som justis- og beredskapsminister er svært opptatt både av gode betingelser for den virksomheten politiet er satt til å utføre, og de politiansattes arbeidsvilkår, noe som også omfatter sikkerhet og personvernhensyn. Departementet ønsker en dialog med både direktoratet og politiets organisasjoner om utfordringer som politiet og de politiansatte ser og erfarer, skriver hun.

Mehl legger til at dette vil også være del av oppfølgingen av vedtaket fra Stortinget, om identitetsskjerming for politiansatte. Hun har tidligere vist til at Justisdepartementet vil følge opp dette på vanlig måte.

LES OGSÅ: Etterretnings-veteran om navnelistesaken:- For organiserte kriminelle må dette være fantastisk

Powered by Labrador CMS