Yrkesskadesaken: Nå kommer lovendringen

- Det har vært en del saker hvor politifolk ikke har fått erstatning for skader de har fått under på pålagt trening. Sånn kan vi ikke ha det, sier justisminister Monica Mæland.

Publisert Sist oppdatert

Mange, blant dem flere politikere, har reagert på at politiansatte som skader seg på trening nektes yrkesskadeerstatning. Politiets Fellesforbund (PF) har lenge jobbet for en lovendring, som vil styrke politiansattes yrkesskadedekning. Nå har de fått gjennomslag.

Nå sender regjeringen et forslag til lovendring på høring.

Justisminister Monica Mæland forklarer at endringen skal sikre at politifolk får yrkesskadeerstatning, hvis de skader seg under politioperativ trening.

Som Politiforum har belyst gjennom flere artikler, har flere politifolk opplevd å ikke få yrkesskadeerstatning etter å ha skadet seg under trening. Utfordringen med dagens lovverk er at det stiller krav om at det må ha skjedd noe uventet for at man skal få yrkesskadeerstatning, og Nav og Statens pensjonskasse mener det ikke er uventet å få skader når man trener på farlige situasjoner.

- Sånn kan vi ikke ha det

Justisminister Monica Mæland.
Justisminister Monica Mæland.

- Det har vært en del saker hvor politifolk ikke har fått erstatning for skader de har fått under på pålagt trening. Sånn kan vi ikke ha det. Vi er helt avhengige av at folk tør å trene, og selvsagt skal ikke folk få store økonomiske utfordringer. Vi trenger også at de som lager og tilrettelegger treningen tør å gjøre det på en mest mulig realistisk måte. Dette er en sak Politiets Fellesforbund har kjempet for, og som vi skal få på plass med denne endringen av politiloven, sier Mæland, til Politiforum.

LES OGSÅ: Ble påkjørt bakfra under trening - Får ikke yrkesskadeerstatning

Hun presiserer at dette gjelder arbeidsrelatert trening, som politifolk er pålagt.

- Vi må finne en løsning for de spesielle sakene som gjelder politioperativ trening. Med dette forslaget ønsker vi å redusere usikkerhet både for politiansatte som trenger operativ trening for å kunne utføre sine oppgaver, og for etaten som skal tilrettelegge for nødvendig og mest mulig realistisk øving for å håndtere politiets samfunnsoppdrag, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Linda Verdal, forbudssekretær i Politiets Fellesforbund
Linda Verdal, forbudssekretær i Politiets Fellesforbund

Høringsfristen er 1. oktober 2020.

Dette er forslaget til lovendring:

§ 23 a Erstatning ved politioperativ trening

Politiansatte har krav på erstatning av staten for skader som skyldes pålagt politioperativ trening, og som ikke dekkes etter yrkesskadeforsikringsloven § 11. Lidelser som nevnt i folketrygdloven § 13-3 tredje ledd dekkes ikke.

Erstatningen skal utmåles som om skaden var en yrkesskade etter yrkesskadeforsikringsloven.

Som politiansatte etter første ledd regnes enhver som gjør arbeid eller utfører verv i politiets tjeneste. Departementet kan i forskrift gi regler om hva som regnes som pålagt politioperativ trening, og om når og hvordan krav skal fremmes. Departementet kan også bestemme i forskrift at skadelidte først må ha forsøkt å få tapet dekket andre steder.

- Ser ut som en god løsning

Linda Verdal, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund og leder av arbeidsgruppen for yrkesskadeerstatning, sier dette ser ut til å være den lovendringen de ønsker, men hun tør ikke juble helt ennå.

- Dette ser ut til å være et forslag som vil gi erstatning for skader under politioperativ trening, slik som vi har krevd. Nå har dette forslaget akkurat kommet, så vi må gå i dybden og se på hvordan dette i praksis vil slå ut for våre medlemmer. Men umiddelbart ser dette ut som en god løsning, sier Verdal, til Politiforum.

- Vi må særlig se på om forslaget gir full erstatning for skader som oppstår under nødvendig trening, legger hun til.

Politiets Fellesforbund vil gå gjennom lovforslaget, og komme med en høringsuttalelse.

- Vi har jobbet med denne saken politisk i underkant av to år. Det er veldig gledelig at vi nå ser ut til å få en løsning. I den forbindelse vil jeg gi ros til våre samarbeidspartnere i justisdepartementet, Politidirektoratet og den drahjelpen vi har fått fra stortingsrepresentanter i opposisjon og i posisjon, sier Verdal.

LES OGSÅ: Nektes erstatning etter skade i arbeidstiden

Powered by Labrador CMS