Justis- og beredskapsminister Monica Mæland.
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

DEBATTINNLEGG

Vedums skrankepoliti

Jeg mener det er bedre å bruke de store pengene på folk og utstyr, enn å skru klokken 20 år tilbake og bruke penger på kontorer og et deltidsåpent skrankepoliti.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

De siste månedene har jeg reist rundt i hele Norge og besøkt politidistriktene våre. Besøkene er interessante og viktige fordi de viser hvor like og ulike politidistriktene våre er. Problemene politiet møter i Finnmark er annerledes fra Innlandet eller Oslo. Men én tilbakemelding jeg har fått, er at politireformen var riktig og nødvendig.

Det er ingen som mener at det var feil å starte dette arbeidet. Tvert i mot viste erfaringene fra 22. juli at det var behov for en reform. Vi er enda ikke i mål, men prioriteringene om å satse på mer kvalitet, sterkere fagmiljøer og bedre samarbeid på tvers av politiet har åpenbart båret frukter.

I Sør-Vest politidistrikt fortalte de at de oppdaget et pågående overgrep av et lite spedbarn som ble spredt på internett. Det tok dem under ett døgn fra de oppdaget overgrepet til de hadde varslet politiet i et annet politidistrikt på en annen side av landet, og vedkommende var pågrepet. Det hadde ikke skjedd for fem år siden, er den tydelige tilbakemeldingen jeg får.

Den samme tilbakemeldingen har jeg fått fra Finnmark politidistrikt, som etter reformen har avdekket store, pågående overgrep på nett, og som gjennom samarbeid med de gode fagmiljøene i politiet fikk satt overgriperen i fengsel. Det kunne ikke skjedd uten reformen, mener politimesteren.

Så har jeg selvsagt fått tilbakemeldinger om forbedringspotensial i reformen også. I alle mine møter med tillitsvalgte har jeg fått tilbakemedlinger om at bemanningsløftet i politiet har vært bra, men at ressursene i litt for stor grad har blitt dreid mot å styrke fagmiljøene i hvert politidistrikt, mer enn de ressursene som er nærmest folk.

Det lytter regjeringen til. Derfor har vi varslet det største permanente bemanningsløftet i politiet i moderne tid. I 2021 vil vi bruke over en halv milliard kroner på å styrke politiet med faste politistillinger, og jeg sender et tydelig signal om at jeg forventer at disse stillingene vil plasseres ute i politidistriktene, i de såkalte geografiske driftsenhetene. Dette gjør vi fordi vi mener at det er flere politifolk i operativ tjeneste, og ikke flere folk som sitter på kontorer med dårlige åpningstider, vi trenger i årene fremover.

Trygve Slagsvold Vedum fortsetter derimot i sin vante tralt. Det eneste ambisjonene han har for politiet, er flere deltidsåpne kontorer, slik det var i 2011. Politidirektoratet har regnet på at gjenåpning av lensmannskontorer vil kunne koste i overkant av 4 milliarder kroner. Til sammenligning styrker Senterpartiet politisektoren med 0,5 milliarder i sitt alternative statsbudsjett. Enkel regning tilsier at de trenger åtte år på å gjenåpne de kontorene de ønsker, men hva får de ut av de pengene?

Kriminalitet som vold i nære relasjoner og overgrep mot barn er dessverre i sterk vekst. Og det skjer over hele lander til hele døgnets timer. Nettopp derfor har det vært viktig å bruke tid og ressurser på å styrke politiets evne til å håndtere denne type kriminalitet.

Så er spørsmålet da – hva skal vi bruke de store pengene på? Jeg mener at det er bedre å bruke dem på folk og utstyr enn å skru klokken 20 år tilbake og bruke penger på kontorer og et deltidsåpent skrankepoliti. For det er et skrankepoliti vi får med Trygve Slagsvold Vedums politikk. Et politi som må bemanne opp lensmannskontor til milliardbeløp uten at vi nødvendigvis kan fange en eneste kriminell mer enn i dag.

LES OGSÅ: Lover halv milliard til politistillinger i 2021

Powered by Labrador CMS