KOMMER I SOMMER: - Politimeldingen har det vært jobbet uendelig mye med og fra en haug av statsråder. Den er vi i en sluttspurt på nå, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justisdepartementet. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Politimelding og lovendring om yrkesskadeerstatning på plass i sommer

Statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justisdepartementet lover at både politimeldingen og lovendringen om yrkesskadeerstatning er på plass om kort tid.

Publisert

I disse dager møtes lokallagslederne i Politiets Fellesforbund (PF) til samling i Nydalen i Oslo.

Tema for samlingen er erfaringsdeling og læringspunkter med korona. Under gårsdagens samling dukket også statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justisdepartementet opp. 

- Denne våren her har vært ekstremt rar og spesiell, samtidig har det gått så utrolig bra. Hele koronasituasjonen og de utfordringene som det ga for norsk politi, det var ganske heftig. Så kommer det merkelig fort litt penger til ekstra ansettelser både på politiutdannede og på andre grupper. Det er rart hvordan sånne situasjoner utløser det. Men jeg tror det er like viktig å se at den måten Politi-Norge har taklet de månedene vi har bak oss på, den har vært god uavhengig av de ekstra grepene som ble tatt, oppsummerte statssekretæren.

Sættem la til at justisminister Monica Mæland har bedt politimesterne om å videreformidle til sine at justisområdet og politiet som etat har taklet denne våren på veldig god måte.

- Det skal vi ta med oss som en seier på veien, fortsatte han.

LES OGSÅ: Monica Mæland: - Vet at mange venter utålmodige på politimeldingen

Store nyheter

Statssekretæren trakk frem at det også er ting som burde og kunne vært gjort bedre underveis. Han viste til at kriminalitetstyper som seksuallovbrudd, overgrepssaker og nettsaker, kan ha gått under radaren, og som man derfor ikke har klart å fange opp. 

Sættem sa videre at fra statsrådens ståsted er det aller viktigste nå, at hele politiet skal ha en helt annen oppmerksomhet rettet mot denne type kriminalitet.

SKRYTER AV POLITIET: - Justisminister Monica Mæland har bedt politimesterne om å videreformidle til sine, at justisområdet og politiet som etat, har taklet denne våren på veldig god måte, fortalte Thor Kleppe Sættem under sitt innlegg.

Så kom nyhetene på løpende bånd. Den første knyttet seg til politimeldingen, som blant annet vil se på kapasitets- og kompetansebehovet i politiet. Politimeldingen skulle i utgangspunktet ha kommet i fjor sommer, men den har latt vente på seg. I mellomtiden har det også vært bytte av statsråd.

- Politimeldingen har det vært jobbet uendelig mye med og fra en haug av statsråder. Den er vi i en sluttspurt på nå. Det har vært to møter i løpet av den siste måneden med både PF og andre fagforeninger, som statsråden har hatt. Vi har fått skriftlige innspill på de oppspillene som hun har gitt til foreningene. De innspillene har hun tatt med inn i arbeidet og gitt sine oppdrag videre på, sa han.

Sættem la til:

- En del følte vi at vi hadde tenkt på på egen hånd, som kompetanseutvikling, etterutdanning og etterforskningsløftet. Hvilke grep som må gjøres videre, det har hun hatt et engasjement knyttet til. Så er kanskje en av de viktigste konklusjonene hun dro etter det siste møte med Sigve og co, tydeligheten på generalisten, på politiutdanningen og PHS bachelorutdanning som grunnstammen i norsk politi. Det er en melding som kommer til å handle veldig mye om behovet for annen kompetanse. Men et fokus og et slags rammeverk for politiet i fremtiden slik som hun ser det for seg og ønsker å presentere det. Det er viktige trekk i den, sier han.

LES OGSÅ: Vil vurdere stans i trening med bil på lukket bane

Yrkesskade på plass i sommer

Justisministerens ambisjon er at politimeldingen vil komme i sommer.

- Om det blir juni eller juli det vil tiden vise, men hun jobber for harde livet for å få den frem. Det er en melding, og ikke en proposisjon eller budsjettforslag, som handler om å få skape en felles plattform for debatten videre: Hva er det politiet har av utfordringer og hva slags løsninger er det vi trenger for fremtiden? En plattform som gjør det mulig for ulike politiske parti, dere som organisasjon og andre til å delta i debatten med et felles kunnskapsgrunnlag, det er det hun har som tilnærming til meldingen. Det er ikke en melding om at sånn og sånn blir det, sa han.

Men det var ikke den eneste nyheten Sættem slapp i går. Han kunne også fortelle at det kommer en lovendring i yrkesskadeerstatningen.

- Yrkesskade. Det kommer, på tro og ære. Dette kommer før sommeren slik som det har blitt lovet. Jeg føler i hvert fall, at gjør vi det som nå ligger på bordet og som statsråden finpusser på, så tror jeg vi gjør det på en måte som vil tilfredsstille flere av dere, sier han.

Ingen løfter om faste stillinger

 

Politiforum har tidligere skrevet flere saker om politiansatte, som ikke har fått erstatning etter treningsulykker. Bakgrunnen er at politiansatte står uten noe regelverk som fullt ut sikrer dem ved skade i politiets tjeneste.

I 2018 fortalte de to politikvinnene Veronika Hammer og Siv Lian-Haug, som hadde blitt skadet under operativ trening, at de måtte dekke alle behandlingsutgifter selv, og sto uten mulighet til uføreerstatning om skadene skulle bli varige.

Reaksjonene var også mange da Politiforum skrev om politioverbetjent Kjetil Hordnes, som ble påkjørt bakfra under en øvelse, og pådro seg en nakkeskade. Til tross for at skaden skjedde under øvelse på jobb, som han var pålagt av arbeidsgiver, mener både Statens pensjonskasse og Nav at Hordnes ikke har krav på yrkesskadeerstatning. 

Grunnen er at de mener det ikke er uventet at politifolk kan bli skadet når de øver på farlige situasjoner, og loven stiller krav om at det må ha skjedd noe uventet, for å kunne få yrkesskadeerstatningen.

Avslutningsvis ga Sættem ingen garantier for at de 400 midlertidige politistillingene vil bli faste.

- Det er et budsjettspørsmål som er umulig å svare på nå, men det ligger et ønske fra vår side om å sørge for at så mange som mulig av de stillingene tas med på veien videre. Det ligger ingen garanti i dette, fordi budsjettkonferansen ligger på andre siden av sommeren, fortsatte han.

- Betyr mye

PF-leder Sigve Bolstad sier at det betyr mye å få på plass en lovendring om yrkesskadeerstatningen.

- Det er en sak vi har et landsmøtevedtak på, og som vi har jobbet systematisk med. Det betyr mye å få på plass dette for ansatte i etaten. Det er en rekke dårlige eksempler på folk som ikke får yrkesskadeerstatning, som vi mener er helt feil i forhold til den jobben de er satt til å gjøre, sier Bolstad.

Vi ser behovet for komplementær kompetanse, men det må ikke gå på bekostning av politi-utdanningen, det må komme i tillegg.

Han ser frem til at politimeldingen blir lagt frem.

- Vi i PF har vært tett på hele veien. Til tross for den tiden vi står i nå og med en del statsrådsskifter, så er vi glad for at vi fikk en prosess nå på slutten. Vi ønsker å gi skryt til Mæland for at vi fikk til en så optimal prosess som man da kunne få, fortsetter han.

Bolstad synes det er positivt at regjeringen og statsråden har vært tydelig på at de har til hensikt å videreføre dagens politiutdanning.

- Vi er stolt av den politiutdanningen som vi har i Norge, og særlig i den tiden vi står i nå. Vi registrerer at de aller fleste fremhever stolthet over utdanningen og den bredden som ligger i den. Vi ser dessuten behovet for komplementær kompetanse, men det må ikke gå på bekostning av politiutdanningen, det må komme i tillegg, fortsetter han.

- I tillegg fikk vi frem på en god måte i spørrerunde som var her med Sættem at det er et meget stramt budsjett ute i Politi-Norge og at det får konsekvenser. Pengene strekker ikke til alt, det må vi ha en åpenhet og ærlighet rundt. I stedet for å skjønnmale situasjonen må man være tydelig på at dette får konsekvenser. Innbyggerne og skattebetalerne fortjener også å få en tilbakemelding på hva vi ikke klarer å levere på. Det har vært mye forskning fra både PHS og eksterne forskningsmiljø og spørreundersøkelser i PF, der det kommer veldig tydelig frem at vi per i dag ikke har en nærpolitireform. Det har skjedd en god del positive ting, men vi er ikke der i forhold til intensjonen om at vi er tett på, avslutter han.

Powered by Labrador CMS