USIKKERHET: Et brev fra justis- og beredskapsdepartementet har utløst stor usikkerhet om jobbene og oppgavene til de 49 ansatte ved politiets lønn- og regnskapssenter her i Kristiansund.

– Dette er et politisk kaos - nå må det løses politisk

Leder i Sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, Vegar Monsvoll møtte de ansatte ved politiets lønn- og regnskapssenter i Kristiansund i dag. De 49 ansatte frykter at jobbene deres blir flyttet til Trondheim etter et brev sendt fra justisdepartementet.

I forrige uke ble det kjent at Justis- og beredskapsdepartementet planlegger å flytte oppgaver fra det nye lønns- og regnskapssenteret i Kristiansund til Direktoratet for økonomistyring i Trondheim.

Det går fram av et brev departementet sendte til Politidirektoratet i sommer.

Brevet har skapt stor usikkerhet blant de 49 nylig ansatte ved politiets lønns- og regnskapssenter i Kristiansund.

I dag møtte Vegar Monsvoll, leder i Sivilutvalget i Politiets Fellesforbund de ansatte, og han er oppgitt over hvordan saken er håndtert.

I MØTE: Leder i sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, Vegar Monsvoll møtte de ansatte i Kristiansund i dag.

– Dette er et politisk skapt kaos - nå må det løses politisk. Om det er informasjon som ikke vi har fått, så må vi få klare svar. 

Han forteller at møtet med de ansatte har gjort stort inntrykk.

– De ansatte er veldig frustrerte og lei av usikkerheten knyttet til både arbeidsplasser og arbeidsoppgaver. Mange har fortalt meg at de trodde de kom til en ryddig og trygg arbeidsplass i politiet. 

I løpet av morgendagen blir det et avklaringsmøte med blant annet Politidirektoratet om situasjonen. 

Lang politisk strid

Opprettelsen av de statlige stillingene ved politiets lønns- og regnskapssenter i Kristiansund har vært en het politisk sak over lengre tid. 

Bestemmelsen om at senteret skulle ligge i Kristiansund ble tatt i februar. De skulle få 70 nye politistillinger, og var en del av utflyttingen av statlige arbeidsplasser.

Men like etter ble det full forvirring om antall arbeidsplasser og hva slags arbeidsoppgaver det er snakk om.

Politidirektoratet slo fast at antallet var 50 og ikke 70, til store protester fra opposisjonspolitikerne.

I forrige uke uke gikk statsminister Erna Solberg ut og garanterte for at de 70 arbeidsplassene skal være i Kristiansund.

– La det være klinkende klart: Regjeringen har vedtatt at det skal etableres 70 statlige arbeidsplasser i Kristiansund, henholdsvis 50 i politiet og 20 i Skatteetaten, sier statsminister Erna Solberg, sa hun til NRK.

Lover at arbeidsplassene opprettholdes

Men heller ikke statsministeren presiserer hvilke oppgaver disse skal ha.

I brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet til POD står det:

«Politidirektoratet (POD) og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skal i fellesskap utarbeide en samarbeidsavtale om leveranse av regnskapstjenester. Politiet etableres som et eget kundesegment i DFØs portefølje, med et spesialtilpasset tjenestetilbud. Regnskapstjenestene leveres fra DFØs avdeling i Trondheim».

Samtidig loves det at antallet arbeidsplasser på Nordmøre ikke skal endres. 

«Det legges til grunn at det fortsatt skal være 70 statlige arbeidsplasser i Kristiansund, henholdsvis 50 i politiet og 20 i Skattekontoret i Kristiansund». 

Mens Politidirektoratet sier det ikke er snakk om å flytte verken stillinger eller oppgaver, og sier at de har holdt fagforeningene løpende orientert.

– Brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet omtaler ulike prinsipper som skal ligge til grunn for det videre arbeidet. Isolert sett kan disse tolkes på forskjellige måter. PODs forståelse av oppdraget er at dette handler om å erstatte tjenestene som Statens innkrevingssentral leverer i dag, ikke en flytting av oppgaver fra Kristiansund, har Frede Hermansen i POD uttalt til NRK.

 

 

Powered by Labrador CMS