Politiet får ekstra midler til å dekke nyansettelsene

Justisdepartementet vil komme med midler som skal gå til de 300-400 nye politiutdannede som skal ansettes.

- Politidirektoratet har fått opplyst at det vil komme midler fra Justis- og beredskapsdepartementet til å ansette opp til 400 politiutdannede og nødvendig materiell og utstyr til dette. Politidirektoratet har fokus på å omprioritere fra annen aktivitet til arbeidet rundt koronautfordringen for å mest mulig unngå merutgifter, sier Roger Bjerke, direktør i styringsavdelingen i Politidirektoratet. 

Han legger til at hvordan det totale omfanget blir, vil de komme tilbake til i ettertid av den pågående situasjonen nå. 

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland uttalte 16. mars at hun ga Politidirektoratet i oppdrag å ansette 300-400 politifolk, for å styrke beredskapen på grunn av sykefravær og karantene i forbindelse med koronaviruset. Fram til nå har det vært uklart om politidistriktene måtte dekke denne kostnaden selv, uten ekstra midler. 

Mange politidistrikt har allerede stram økonomi. Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, har tidligere uttalt til Politiforum at han tar for gitt at det blir gitt ekstrabevilgninger til Politidistriktene, når 300-400 ekstra politifolk nå skal ansettes. 

Nå er han glad for at disse ekstrabevilgningene kommer på plass. 

- Vi i Politiets Fellesforbund har vært veldig tydelige på at med så stramme budsjetter som norsk politi har i dag, var det helt avgjørende at det følger med økonomiske midler til å ansette disse. Hvis ikke ville det få konsekvenser for annen viktig virksomhet i politiet. Derfor er vi svært glade for at vi får flere til å gjøre den kritiske samfunnsoppgaven som norsk politi utøver for innbyggerne. Og jeg er glad for at det følger økonomi med, sier Bolstad. 

Powered by Labrador CMS