I dag ble regjeringens forslag til statsbudsjett lagt fram i Stortinget.

Statsbudsjettet 2020:

Slik blir neste års politibudsjett

Her er oversikten over regjeringens forslag til bevilgninger til politiet i 2020.

Publisert

Da finansminister Siv Jensen (Frp) la fram regjeringens forslag til Statsbudsjett i dag, lovet regjeringen en økning i driftsbudsjettet til politi- og lensmannsetaten fra rundt 17,7 til 18,6 milliarder kroner

Regjeringen foreslår blant annet også å bevile 61 millioner kroner til å leie inn sivil helikopterberedskap i Nord-Norge, og to nye millioner til politiet og én million til Mattilsynet, for å få på plass dyrepoliti i Troms

De foreslår også 100,4 millioner kroner til å ansette 170 nyutdannede politifolk  i 2020. Men ifølge Lisa Figenschou, leder for Politiets Fellesforbunds studentforening, PF Politistudentene, er det ikke på langt nær nok til å ansette alle nyutdannede uten jobb. 

Se utdrag av regjeringens bevilgninger til politiet lenger ned i saken! 

- Stramt budsjett

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, sier til Politiforum at han er fornøyd med at etterforskningsløftet og bevilgninger til å ansette nyutdannede får stor plass i statsbudsjettet.

Men han legger til at de mener det ikke er satt av nok penger til å betale for alle hovedprioriteringene som justisdepartementet mener politietaten skal innfri. 

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, mener det ikke er satt av nok penger til å gjennomføre alle prioriteringene som det legges opp til i Budsjettet.

- Hvis vi trekker fra lønns- og prisvekst, som i 2019 var på en halv milliard kroner, sitter vi ikke igjen med nok til å dekke inn nye stillinger, etterforskningsløft, bedre helikopterkapasitet i nord eller drift av nytt beredskapssenter. Det må rett og slett mer penger på bordet for at det skal være mulig å gjennomføre dette, sier Bolstad. 

Det er lagt opp til en økning på rundt 600 millioner kroner til politiets driftsbudsjett til neste år.

Men Bolstad legger til at flere av politidistriktene ligger an til et overforbruk i 2019, og at det derfor er helt nødvendig at de får en reell styrking i 2020 for at befolkningen skal få det politiet de har krav på, og for å nå målet om to politifolk per tusen innbyggere. 

- Med det budsjettet som foreligger for 2020 går det ikke opp. Det kommer til å bli et stramt budsjett for 2020. Vi i Politiets Fellesforbund forventer at man særlig følger opp to punkter, og det er å fullfinansiere så nyutdannede får jobb, og få på plass et etterforskningsløft, sier han. 

LES OGSÅ: Sør-Vest politidistrikt går mot 90 millioner kroner i minus

Her er et utdrag av regjeringens forslag til bevilgninger til politiet i 2020:  


Det blir foreslått å øke bevilgningene med:

 • 150 millioner kroner som følge av helårsvirkningen for nye politistillinger, ansatt i 2019
 • 100,4 millioner kroner for å legge til rette for å ansette flere i politistillinger i 2020. Helårsvirkningen skal utgjøre 200,8 millioner kroner. 
 • 83 millioner kroner til å styrke politiet, blant annet styrking av arbeidet med straffesaksbehandling. 
 • 50 millioner kroner for å styrke polities helikopterberedskap i Nord-Norge. I tillegg foreslår regjeringen å rammeoverføre 11 millioner kroner fra Forsvarsdepartementets budsjett, i forbindelse med helikopterberedskap for politiet i Nord-Norge
 • 53 millioner kroner i tilbakeholdte budsjettkutt - såkalt «realisering av gevinst fra politireformen». 
 • 2 millioner kroner til politiet og én million kroner til Mattilsynet, for å utvide ordningen med dyrepoliti i Troms politidistrikt. 
 • 7,7 millioner kroner til drift av politiets nasjonale beredskapssenter. 
 • 10,9 millioner knyttet til drift av objektsikringstiltak i politiet. 
 • 22 millioner kroner knyttet til arbeidet med å nedarbeide restanser i saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap. 
 • 1,1 million kroner knyttet til arbeidet med gjenervev av statsborgerskap, som følge av avvikling av prinsippet om et statsborgerskap. 
 • 0,2 millioner kroner til forvenet økning i tildeling av driftsmidler fra det indre sikkerhetsfondet i EUs (ISF) prosjekt, rettet mot målsetningene til fondet innenfor grense- og visumsamarbeidet. 
 • 126,4 millioner kroner mot tilsvarende økning i inntekter, som følge av økning i utgifter knyttet til pass og nasjonale ID-kort. 
 • 30 millioner kroner til prosjektet Elektronisk samhandling mellom aktørene i straffesakskjeden (ESAS 2020), til å særlig koble flere sentrale virksomheter i straffesakskjeden på Justishub, og å utvikle nye løsninger som gjør det mulig å utveksle strukturert informasjon mellom fagsystemer for utvalget arbeidsprosesser. 

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningene med: 

 • 3,5 millioner kroner i samarbeid med avvikling av Politireserven fra 2020. 
 • 2 millioner kroner som følge av reduserte midler til barnefaglig kompetanse i asylkjeden. 
 • 1,7 millioner kroner som følge av krav om å redusere kostnader knyttet til leie av kontorlokaler. 
 • 239,6 millioner kroner som følge av kjøp av nye politihelikopter, som er gjennomført i 2019. 
 • 7,1 millioner kroner som følge av engangsinvesteringer ved Ankomstsenter Østfold, gjennomført i 2019. 
 • 10,7 millioner kroner knyttet til lønn- og regnskapssenter i Kristiansund. 
 • 19,4 millioner kroner som følge av at finansiering fra Avinor knyttet til ordningen med forenklet transfer ved Oslo lufthavn Gardermoen ikke blir videreført. 
 • 6,8 millioner kroner som følge av gjennomflrte IKT-investeringer.

Det legges også opp til at politi- og lensmannsetaten skal spare inn 90 millioner på avbyråkratisering- og effektivitetsreform, skriver Politidirektoratet, på sine nettsider

LES OGSÅ: Full oversikt: Så mye kan ditt politidistrikt få i 2020

Powered by Labrador CMS