Politiet får mest skryt av journalister (igjen)

Journalister oppfatter politiet i Norge som best på mediekontakt blant statlige etater.

Publisert Sist oppdatert

Etaten topper statistikken for tredje år på rad. Norske journalisters «top-of-mind»-statistikk er målt siden 2007 av Aalund Research Center, og politiet blir oftest nevnt av journalister når de blir spurt om hvilken statlig organisasjon/instans de mener har best medierelasjon.

– Dette er en svært god tilbakemelding til våre ansatte som møter media i

sitt daglige arbeid. Politiet har hatt et løft på mediehåndteringen de siste årene, mye takket være målrettet opplæring, sier Svein Holtan, kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet.

Som i 2009 kommer Statens vegvesen og Statistisk Sentralbyrå (SSB) på andre og tredje plass, mens Mattilsynet (fjerdeplass), og Petroleumstilsynet og Miljøverndepartementet (delt femteplass) er nye

blant topp fem i 2010.

Raske med info

651 journalister er spurt i undersøkelsen. Undersøkelsen er utført blant medarbeidere lokal, regional- og riksaviser, tv, radio og nyhetsbyråer, samt fagblader.

Politiet ble altså nevnt oftest. Etaten scorer høyest fordi politiet er raske med å informere om ting som skjer, og fordi det er god tilgang til ulike kontaktpersoner som kjenner de aktuelle sakene.

– Vi får velfortjent ros for den hendelsesstyrte kommunikasjonen som innsatsledere og operasjonsledere har en sentral rolle i, sier Holtan.

Men uten tvil scorer politiet høyt igjen fordi journalister får lett kontakt med sitt lokale politikorps. Selv når det ikke er så mye nytt å melde i enkelte saker, stiller politietaten velvillig opp, fremkommer det blant svarene.

Statens vegvesen roses for sin tilgjengelighet og fordi etaten er dyktig til å følge opp henvendelser. SSB fremheves for sin tilgjengelighet og hjelpsomhet og fordi det er lett å komme rundt i organisasjonen.

Forstår sin rolle

Journalister som er spurt denne gang, fremhever at politiet er blitt mye bedre på informasjon og at etaten forstår at media har en rolle og oppgave i samfunnet. I tillegg fremheves serviceinnstilling, tilgjengelighet og at etaten er vant til å håndtere media under press.

– Det er en utfordring å møte medienes krav til tempo, noe som blir veldig tydelig i de distriktene der vårt samband er avlyttingssikkert. I vår nylig utgitte håndbok i krisekommunikasjon, PBS II, vektlegger vi blant annet at politiet hurtig må ut med et første budskap for å få gi god informasjon tidlig. Det tjener politiet, publikum og media på, understreker Svein Holtan.