ANBEFALT NEDLAGT: Ledelsen i PHS og POD anbefaler at bachelorutdanningen i Stavern legges ned, hvis antallet studenter blir kuttet. Bildet er fra uteksaminering i Stavern i 2016.

Vil legge ned Bachelorutdanningen i Stavern: - Katastrofe

Foreslås nedlagt av Politihøgskolens ledelse og POD.

Publisert

Politihøgskolen og Politidirektoratet (POD) foreslår å legge ned bachelorutdanningen i Stavern, hvis antallet studenter kuttes. Dette anbefalte POD overfor Justisdepartementet allerede i mai og juni i fjor, ifølge brev Politiforum har fått tilgang til. 

Politiforum erfarer at det vurderes å redusere antallet studenter ved Politihøgskolens studiesteder fra 550 studenter i dag, til 400 studenter i 2020. 

Larvik kommune opplyser til Politiforum at de ikke har hørt noe om dette fra POD eller PHS. De har derimot funnet det ut selv, ved å søke innsyn i Justisdepartementes postlister. 

- Katastrofe

Olav Nordheim (Sp), varaordfører i Larvik.

- Vi har ikke fått noen direkte opplysninger fra Politidirektoratet eller Justisdepartementet, men vi ønsker en prat med dem. Justissektoren er et viktig satsingsområde for Larvik og Stavern, sier Jørgen Johansen, prosjektleder for justisgruppa i Larvik kommune. 

Varaordfører i Larvik, Olav Nordheim (Sp), sier at det er svært viktig for kommunen å beholde bachelorutdanningen. 

- Om den legges ned er det en katastrofe. En ting er hva det betyr for kommunen, med arbeidsplasser og aktivitet. Men jeg vil si at politiutdanningen blir dårligere om man legger ned i Stavern. De har et godt samarbeid med utrykningspolitiet blant annet, og Sivilforsvaret er her. Dette er et stort fagmiljø, ikke bare i Stavern, men i hele regionen, sier han. 

Han forteller at kommunens ledelse er engstelige for hva beslutningen blir. 

- For her skjer det ting som vi ikke er informert om. Plutselig kan noen ha tatt en avgjørelse over hodet på oss, sier Nordheim. 

- Bør ikke tas her

Nå lurer kommunen på to ting: Blir det et nedtrekk i antall politistudenter? Og hvor blir det i så fall tatt? 

- Vi mener det er gode argumenter for at dette ikke skal tas i Stavern. Vi står for utdanningen av en tredjedel av studentene i dag. I Stavern ligger også UPs hovedkontor og Justissektorens kurs og øvingssenter, så her har vi et godt fagmiljø, sier Jørgen Johansen. 

Han legger til at politistudentene i Stavern er landets mest fornøyde studenter, uansett studie, ifølge studiebarometeret fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). 

Ytterligere reduksjon

Justisminister Tor Mikkel Wara har tidligere denne måneden bekreftet at Staverns bachelorutdanning kan bli nedlagt.

I et skriftlig svar til stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V), som er publisert på Stortingets nettsider, skriver Wara at større endringer i studieopptaket ved Politihøgskolen vil ha konsekvenser for strukturen ved høgskolen. 

Tor Tanke Holm, fungerende rektor ved Politihøgskolen.

- Da opptaket ble redusert fra 720 til 550 studieplasser i 2018 ble tiltaket derfor gjennomført ved å avvikle bachelorutdanningen ved Kongsvinger. Dette var i tråd med Politidirektoratets anbefaling. Politidirektoratet har videre argumentert for at en eventuell ytterligere reduksjon i opptaket bør gjennomføres ved å avvikle bacheloravdelingen i Stavern, skriver Tor Mikkel Wara. 

Argumentert for Stavern-nedleggelse

Tor Tanke Holm, fungerende rektor ved Politihøgskolen, vil ikke gå inn i detaljer på hvorfor PHS og POD anbefaler å legge ned i Stavern.

- Jeg vil ikke gå veldig langt inn i begrunnelsen. Men slik vi ser det har dette alternativet større samfunnsøkonomisk lønnsomhet, enn at vi viderefører med tre studiesteder, som vi gjør i dag. Lovpålagte krav som følger med høgskoleakkrediteringen gjør det også vanskeligere å utdanne et betydelig lavere kull på tre ulike steder, sier Holm.

Han legger til at beslutningen om en ytterligere reduksjon av antall studenter ikke er tatt ennå.

- Beslutningen tas av Stortinget og den er foreløpig ikke tatt, hverken om antall studenter eller om det får konsekvenser for antall studiesteder, sier Holm. 

Han vil ikke kommentere hvor mange studieplasser som eventuelt forsvinner. 

- Ingen avgjørelse fattet

Siden 2010 og fram til i fjor har Politihøgskolen utdannet 720 politistudenter i året. Holm legger til at bachelorutdanningene i Kongsvinger og Stavern ble opprettet som midlertidige tiltak i 2009 og 2010 for å kunne øke antallet studieplasser.

- Så vedtok Stortinget at studenttallet skulle tas ned i fjor. Det førte til at bachelorutdannelsen på Kongsvinger ble lagt ned i fjor høst. Både Politidirektoratet og Politihøgskolens ledelse har argumentert for at en eventuell ytterligere større reduksjon i studentopptaket bør gjennomføres ved å avvikle bachelorutdanningen i Stavern, sier Holm. 

Justisdepartementet opplyste at justisminister Tor Mikkel Wara ikke var tilgjengelig for kommentar torsdag, da denne artikkelen ble publisert. Fredag kommer han med denne uttalelsen. 

- Ingen avgjørelse er fattet, verken hva gjelder ytterligere nedtrekk av politistudenter eller hvor et eventuelt nedtrekk skal skje. Departementet har mottatt en faglig anbefaling fra POD, skriver Wara, i en e-post til Politiforum. 

Powered by Labrador CMS