Festpyntede avgangsstudenter under uteksamineringen på Politihøgskolen (PHS) i Oslo rådhus i juni 2018.

Nå har 81,2 prosent av disse jobb i politiet

Bemanningstallene for 2018-kullet peker i riktig retning. Åtte av ti hadde jobb i politiet ved utgangen av mars.

Publisert

Det viser ferske bemanningstall fra Politidirektoratet (POD).

Tallene viser at 81,2 prosent av de 642 studentene fra fjorårets studentkull med bestått eksamen, hadde jobb i politiet per 31. mars 2019.

Det er nøyaktig likt som for tilsvarende tall for 2017-kullet for ett år siden.

Flere i fast jobb

Samtidig viser de nye tallene at andelen nyutdannede med fast jobb i politiet er stigende, sammenlignet med tidligere år.

Tabellen under viser status for nyutdannede politifolk med vitnemål, drøye ni måneder etter at de ble uteksaminert.

Måledato Prosent stilling i politiet Antall stilling i politiet
Fast ansatt i politiet
31. mars 2014 89,4 prosent 592 Ikke registrert
31. mars 2015 94,9 prosent 632 Ikke registrert
31. mars 2016 95,9 prosent 614 40,4 prosent
31. mars 2017 71,5 prosent 480 32,7 prosent
31. mars 2018 81,2 prosent 535 36,3 prosent
31. mars 2019 81,2 prosent 521 44,5 prosent

– Vi synes det er positivt å se at det er en fremgang i antall ansatte blant de uteksaminerte fra Politihøgskolen i 2018, og håper at denne utviklingen vil fortsette videre. Det er et stort behov for flere ansatte i hele etaten, og det gleder oss å se at motiverte nyutdannede får muligheten til å være en ressurs, sier Lisa Figenschou, leder for Politiets Fellesforbunds (PF) studentforening PF Politistudentene.

121 fortsatt uten jobb

For 2018-kullet, er utviklingen de første tre månedene i 2019, utelukkende positiv. Det er 105 flere av dem med jobb i politiet nå enn ved nyttår, og 113 flere i fast jobb.

Samtidig sto per 31. mars 2019, fortsatt 121 nyutdannede med vitnemål fra 2018-kullet uten politijobb. Tilsvarende tall for 2017-kullet for ett år siden, var 124.

– Vi tror likevel tallene stadig kan bli bedre, og vil fortsette å jobbe mot dette målet. Et godt politisk samarbeid er det som må til for at både samfunnets og politiansattes behov skal dekkes. Vi gleder oss over fremgangen men holder fokus på veien videre og hvordan vi kan fortsette å bidra til politistudentenes fremti, sier Figenschou.

Powered by Labrador CMS