Synkende andel nyutdannede med fast politijobb

604 politifolk fra 2020-kullet hadde politijobb ved utgangen av april. Kun en fjerdedel hadde fast stilling.

Publisert

Det går fram av de nye bemanningstallene fra Politidirektoratet (POD).

Fra 2021 har POD gått over til å rapportere bemanningstall for studenter tertialsvis og ikke kvartalsvis. Det er dermed ikke mulig å sammenligne situasjonen i år direkte med fjoråret.

Trenden er likevel klar: Så mange som 87,8 prosent av Politihøgskolens 2020-kull med bestått eksamen var i politijobb ved utgangen av april i år. Tilsvarende tall for 2019-kullet var 45,2 prosent ved utgangen av mars 2020.

Færre i fast jobb

Samtidig viser utviklingen at en stadig lavere andel nyutdannede er i fast jobb våren etter at de ble uteksaminert fra Politihøgskolen.

Kun 25,7 prosent av 2020-kullet med politijobb hadde fast stilling ved utgangen av april.

Tilsvarende tall for 2019-kullet var 33,2 prosent, mens over halvparten av 2018-kullet hadde fast jobb nesten ett år etter at de gikk ut fra skolen.

40 prosent midlertidige

For tidligere årskull går det også tregt å få fast politijobb.

Selv om nærmere ni av ti politifolk fra Politihøgskolens 2019-kull er i politijobb, er rundt 40 prosent av dem fortsatt ansatt i midlertidige stillinger - nesten to år etter uteksamineringen.

Tilsvarende tall for 2018-kullet for ett år siden viste at over 80 prosent av dem med politijobb, hadde fast stilling - omtrent det samme som for 2017-kullet.

LES OGSÅ: Tydelig økning for nyutdannede i jobb: - Ventetiden for mange er over

Powered by Labrador CMS