Lensmannskontoret i Askvoll skal legges ned, men Senterpartiet får støtte fra KrF i at de gjenværende lensmannskontorene ikke skal bli enmannskontorer.

KrF kan sørge for flertall for å binde regjeringa til styrking av lensmanns­kontorene

Partiet vil støtte forslag fra Senterpartiet.

I et representantforslag på Stortinget forsøker Senterpartiet å binde regjeringen til å sørge for en reell styrking av de de gjenværende lensmannskontorene i Norge. Senterpartiet presenterte tidligere i vinter følgende forslag for Stortinget:

  • Stortinget ber regjeringen sørge for en reell styrking av de lensmannskontorene som står igjen etter gjennomføringen av politireformen.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at Stortingets føringer følges opp, og sikre at politiets tjenestesteder er tilstrekkelig bemannet til å kunne være aktivt til stede der folk er.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at hvert lensmannskontor skal ha en stedlig lensmann og tilstrekkelig bemanning til å løse oppgavene sine.

Bak forslaget står blant annet Jenny Klinge, medlem av justiskomiteen på Stortinget. 

– Da reformen ble vedtatt i 2015 av Stortinget ble det lagt opp til en rekke drastiske endringer i politiet, og det ble gitt inntrykk av at det skulle skje en reell styrking av lensmannskontorene som ble stående igjen. Nå ser vi at kravene har endret seg underveis i prosessen, og dette er ikke akseptabelt, sa hun til Politiforum i januar.

Men for å få flertall på Stortinget er Senterpartiet avhengig av ikke bare å ha de andre opposisjonspartiene til venstre for sentrum med seg når det skal voteres over forslaget. De er også avhengige av å få med et av de borgerlige partiene på å stemme for forslagene.

KrF: - Vil støtte forslaget

STØTTE: Jorunn Gleditsch Lossius fra Kristelig Folkeparti sier de vil støtte forslaget fra Senterpartiet. Hun er vara for KrFs justispolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad som er ute i pappaperm. Her er de sammen med Ingebjørg Berstad Torp fra Aust-Agder KrF.

Klinge fra Senterpartiet har derfor håpet på støtte fra Kristelig Folkeparti, som støttet dem i et lignende forslag i fjor. 

Og det får de, sier Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius i KrF.

– Forutsetningen for at KrF var med på nærpolitireformen var at den skulle sikre et lokalt forankret og tilstedeværende politi der folk bor. KrF vil derfor støtte forslaget som ligger til behandling i Stortinget nå om å sikre tilstrekkelig bemanning på tjenestesteder og styrke lensmannskontor for å sikre at politiet er tilstede der folk bor.

Følger de andre opposisjonspartiene etter, først og fremst Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, sørger altså KrF for støtte et forslag som vil binde den borgerlige regjeringen.

Forslaget fra Senterpartiet skal opp til behandling i justiskomiteen 27. februar og i Stortinget 8. mars.

Skal sikre bemanning i distriktene

Lossius i KrF sier hun er glad for at regjeringsplattformen som kom i januar er tydelig på at regjeringen ønsker å nå målet om to politiansatte per tusen innbyggere innen 2020.

– Politiet utfører krevende oppgaver på samfunnets vegne, da må vi som sitter på Stortinget sette de i stand til å gjøre den jobben de er satt til å gjøre. Politiet må være dimensjonert slik at de kan både være tilstede der folk er, og kunne avdekke og etterforske komplekse saker.

I november i fjor sikret KrF 131 millioner kroner til politistudentene som står ferdig utdannet politi til våren.

– Dette skal sikre ansettelse av politibetjenter i hele landet. Budsjettgjennomslaget bør derfor kunne legge grunnlaget for at politiet har mulighet til å ansette flere polititjenestepersoner ute i distriktene.

Powered by Labrador CMS