DEBATTINNLEGG

Takk for innsatsen, sa dommeren til politimannen - Nå må vi andre også gjøre vårt

Det er ikke bare politiet som må stille opp. Like viktig er det med skolen, foreldre, fritidsklubber, kniv-forhandlere og alle forebyggende tjenester.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Vi forbinder Frognerparken med familiehygge og fredelig kulturopplevelse. Men på kvelden 17. mai i fjor skjedde det noe helt annet. Mange ungdommer var samlet i trappene rundt Monolitten, og en kastet en ølflaske som traff bakhodet til en i mengden. Da oppstod det et slagsmål hvor en ung mann på 18 år dro fram en machete fra buksa og hugget to gutter. Macheten var 44 cm lang og har en tyngde og kraft som gjør at hvert hugg kan være livsfarlig. Så også i dette tilfellet.

Den ene gutten fikk et 30 cm langt sår dypt inn i ryggen og brystkassas venstre side. Den andre fikk et 15 cm langt sår i skulderpartiet.

Livreddende politi

I Oslo Tingrett hørte vi i midten av februar en av politibetjentene som kom til stedet fortelle hvordan han presset hele hånda inn i såret på 30 cm. Det blødde kraftig og gutten svevde i livsfare. De var bare to fra politiet der, og de opplevde situasjonen som uoversiktlig.

Det flokket seg mange unge rundt dem, og det ble ropt «Nå starter gjengkrigen!». Betjentene var urolige for at det kunne komme nye angrep fra noen som stimlet rundt. Så de ba offerets kamerater om å være med å dekke ryggen deres, mens de dreiv førstehjelp og brukte en T-skjorte for å begrense blødningen.

Det tok 11-13 minutter før ambulansen kom fram, og kjørte ofrene med fulle sirener til Ullevål sykehus. Uten politiets innsats ville gutten med det største såret trolig blødd i hjel. I en del ungdomsmiljøer har det spredd seg mye Fuck The Police-mentalitet, importert fra USA og dyrket fram av kriminelle gjenger.

Men hendelsen i Frognerparken viser hvor urettferdig det er - hvordan politiet setter alt inn på å hjelpe ungdommer i fare, og beskytter dem mot eskalering av volden. Det var godt å høre dommeren si et velfortjent «Takk for innsatsen» til politimannen etter at han hadde vitnet.

Vanlig å bære kniv

Når 18-åringen som var tiltalt for machete-huggene forklarte seg, la han ikke skjul på at det var han som hadde gjort det. Det ble spilt av flere video-opptak i retten som tydelig viste hendelsesforløpet. Han ble spurt om hvorfor han gikk med machete i Frognerparken på 17. mai.

Svaret var at han hadde konflikter med mange, og ville beskytte seg. Vi føler oss ikke trygge når vi er i byen, forklarte han. Han sa også at det er ganske vanlig i disse dager at ungdommer bærer kniv.

Dette burde gi stor grunn til bekymring. Oslo-politiet har bekreftet at terskelen for å bære våpen er blitt lavere, og bare i Enhet Øst fortalte de i fjor at de hadde beslaglagt 70-80 kniver og macheter (Aftenposten 4/11). Vi kan daglig lese i media om knivstikkinger landet rundt, men det fins ingen samlet statistikk eller oversikt.

Forbudet mot å gå med kniv på offentlig sted, hvis det ikke har et aktverdig formål, blir for ofte ikke respektert. Dersom man har med seg kniv eller machete, enten det er i skolesekken eller når man skal ut på byen, blir det som kunne vært en vanlig krangel, fort til en livsfarlig situasjon, slik vi så i Frognerparken. Kniven gir falsk beskyttelse og setter alle parter i stor fare.

Handlingsplan mot kniv-vold

Det store antallet kniv-hendelser landet rundt truer tryggheten vår. I en rekke tilfeller har ofrene overlevd bare takket være dyktige politifolk, ambulansetjenester og akuttmottaket på Ullevål sykehus. Derfor foreslo de nåværende flertallspartiene Ap, SP og SV i Stortinget 18/12 2020 at:

- «Stortinget ber regjeringen utarbeide en forpliktende handlingsplan mot knivvold i et bredt samarbeid med alle aktører som kan bidra». Og at: «Stortinget ber regjeringen sørge for at handlingsplanen mot knivvold omfatter bedre håndheving av forbudet mot å bære kniv på offentlig sted, bruk av straffereaksjoner, utvidelse av forbudslista i våpenlovforskriften, redusert tilgjengelighet for farlige kniver, en egen statistikk for knivstikkinger og trusler med kniv, samarbeid med skolene og forebyggende tjenester for barn og unge, med mer. Stortinget ber regjeringen legge fram handlingsplanen mot knivvold innen sommeren 2021.»

Som vi pekte på i forslaget er det mye å ta tak i. Det er utrolig at det ikke fins noen samlet statistikk over hvor mange hendelser med vold og trusler med kniv og machete som skjer her i landet. Den ble avskaffet rundt 2014 etter endringer i Politidirektoratets statistikk-system Strasak.

Den forrige regjeringen gjorde ikke noe med det, trass i at det gjentatte ganger ble etterlyst på Stortinget. Utålmodigheten økte og før jul 2020 ble det fattet et enstemmig vedtak om at dette må komme på plass. Så vidt jeg vet har det ennå ikke skjedd, og nå blir det interessant å se om den nye regjeringen vil ta tak i det.

Ikke bare politi og justis

Det samme gjelder selve handlingsplanen og alle punktene vi ville ha med. Det eneste positive som har skjedd til nå er at det ble innført et forbud mot machete på forsommeren 2021, etter at det hadde vært et krav i flere år.

Men forbudet har så mange huller og unntak at det spørs om det vil ha noen stor effekt. Nå må vi kunne forvente at regjeringen setter i gang arbeidet med den handlingsplanen Ap, SP og SV foreslo i opposisjon.

Både Barne- og Familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet bør delta, i tillegg til Justis- og beredskapsdepartementet.

Vi kan ikke sitte stille og se på at det skjer så mye alvorlig vold med kniv og machete, uten å ta grep. Det er på tide å innse at vi har et stort problem her som vi må mobilisere alle gode krefter til en bred innsats mot. Det er ikke bare politiet som må stille opp. Like viktig er det med skolen, foreldre, fritidsklubber, kniv-forhandlere og alle forebyggende tjenester. Dommeren takket politiet for innsatsen. Nå må vi andre også gjøre vårt.

Jeg er sikker på at når prosessen med å utarbeide handlingsplanen først kommer i gang, vil det bli tatt opp mange flere gode tiltak som bør tas med. Like viktig er det at den vil skape større bevissthet om problemet. Vi pleier å lykkes når vi mobiliserer og går sammen her i landet. Machete-huggene 17. mai i Frognerparken gir en kraftig påminnelse om at det haster.

Powered by Labrador CMS