Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund på Romerike, Jan Arne Kongsmo, setter pris på at de ansatte sier ifra i vanskelige tider.
Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund på Romerike, Jan Arne Kongsmo, setter pris på at de ansatte sier ifra i vanskelige tider.

Engasjementet øker i Øst. Nå sier de ansatte ifra om hva de mener.

– Veldig positivt, mener tillitsvalgte og politimesteren.

Publisert Sist oppdatert

Politifolk som ikke tør si høyt ifra om hva de mener om beslutninger og forhold innad i etaten, er et velkjent problem i politiet. Men i vinter kan det virke som om trenden er i ferd med å snu i Øst politidistrikt.

De siste månedene har aktiviteten på intranettet Kilden tatt seg kraftig opp i distriktet. Innlegg fra politiledelsen blir ikke lest og forbigått i stillhet, men møter botbør i kommentarfeltene.

På enkelte kritiske svar til politiledelsen har så mange som 100 ansatte støttet opp om innholdet, under fullt navn. Det legger blant annet de tillitsvalgte merke til.

– Det er veldig positivt at de ansatte i Øst står fram med synspunkter på det som er viktig for dem. Innleggene de kommer med er konstruktive også, og ligner ikke på kommentarfelt man finner på nettet ellers. De kommer fra ansatte som vil ha en enda bedre polititjeneste, sier lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Øst politidistrikt, Jan Arne Kongsmo.

Politimesteren: – En temperaturmåler

De har ikke gått stille i dørene i Øst politidistrikt i høst og i vinter. Politimester Steven Hasseldal har blant annet hatt en stri tørn med å begrunne hvilke lensmannskontorer som er en del av framtiden og ikke. I tillegg kommer annen usikkerhet i forbindelse med politireformen. Likevel setter også han pris på at de ansatte ytrer seg på intranettet.

– Jeg setter stor pris på at mine medarbeidere uttrykker sine meninger på Kilden. Det er med på å minimere fryktkulturen og øke takhøyden i distriktet. Kilden er ment som en informasjonskanal, men er også et sosialt medium hvor man kan gi tilbakemeldinger og komme i dialog med hverandre. Vi sier til stadighet at vi skal jobbe for mer åpenhet. Jeg mener at dette er et tydelig eksempel på åpenhet i praksis, sier Hasseldal til Politiforum.

Hasseldal erkjenner at kommentarfeltet på Kilden er nytt for ham og ledelsen i distriktet. Men det gir et bilde av hva de politiansatte er opptatt av, mener han.

– Det kan også avdekke at vi har vært for dårlig til å informere om sammenhenger og hvorfor man har tatt den beslutningen man har. I så måte gir Kilden oss en temperaturmåler på hva som rører seg ute i organisasjonen. Det tar vi selvfølgelig med oss inn i ledermøtene.

– Hvorfor tror du flere deltar i debatten der nå enn før?

– Det er det nok mange grunner til. Kilden er et nytt intranett og det tar tid før man får en kultur for å bruke de sosiale funksjonene som er tilgjengelig. Vi forsøker å legge ut aktuelle saker som opptar våre medarbeidere, og jeg opplever at Kilden leses av mange. Aktuelle saker som engasjerer tror jeg er den viktigste årsaken til at vi har sett en økning. Når medarbeiderne opplever at de også får et svar på kommentarer, både fra meg og andre medarbeidere, tror jeg det bidrar til økt bruk. Jeg er opptatt av at kommentarfeltet brukes til å gi saklige tilbakemeldinger både i positiv og negativ retning, sier Hasseldal.

– Kan heve takhøyden

For lokallagsleder Kongsmo, som ofte må ta opp bekymringer med ledelsen i distriktet, bidrar de ansattes tilbakemeldinger til å vise at bekymringene de fremmer faktisk eksisterer nedover i organisasjonen. Han tror at uro i forbindelse med reformen som skrider frem, er mye av årsaken til at engasjementet øker.

– Folk har hatt troen på et bedre politi. Men kanskje har man følt at man ikke har blitt hørt. Det skaper et enormt engasjement. Det er flere ting som har skjedd i politiet i 2016 som gjør at de til slutt får lyst til å si det, sier Kongsmo, og hinter med det til at ikke alt er rosenrødt, selv om det er enighet om at de ansattes klare tilbakemeldinger har sin plass i politiet.

Han mener også at engasjementet kan bidra til å heve takhøyden. Flere som deltar åpent i debatten, kan føre til å bygge ned den fryktkulturen som ansatte kan føle på, mener Kongsmo.

– Dette er noe man må ufarliggjøre andre steder i landet også.

– Politimester Hasseldal har selv deltatt videre i debattene og svart på innlegg. Hva synes du om det?

– Han skal ha honnør for at han tar seg tid til å lese og svare opp på en god og konstruktiv måte. Han forsøker å forklare fra sitt ståsted, sier Kongsmo.

Slik tilbakemelding setter politimester Hasseldal selv pris på.

– Jeg må innrømme at det tidvis har vært utfordrende å skulle svare på ganske krasse kommentarer, men når jeg mottar denne tilbakemeldingen, så tror jeg at det har vært et godt valg. Øst politidistrikt er et stort distrikt, hvor jeg som toppleder ikke kan være til stede og treffe mine medarbeidere direkte i den grad jeg skulle ønske. Kilden er derfor en fin kanal for å komme i direkte dialog med den enkelte. Det er et mål å bruke Kilden som primærkanal for informasjon internt og da er det viktig at lederne tør å engasjere seg – også i kommentarfeltet. Jeg har ikke mulighet til å svare på alle kommentarene, men jeg forsøker så godt jeg kan og leser Kilden daglig, sier politimesteren.

Steven Hasseldal setter pris på tilbakemeldingene, sier han. Her fra fakkeltoget på Årnes på Romerike, der han stod nærmest alene mot 1200 demonstranter.
Steven Hasseldal setter pris på tilbakemeldingene, sier han. Her fra fakkeltoget på Årnes på Romerike, der han stod nærmest alene mot 1200 demonstranter.
Lokallagsleder Jan Arne Kongsmo mener man må ufarliggjøre å uttale seg kritisk i hele landet.
Lokallagsleder Jan Arne Kongsmo mener man må ufarliggjøre å uttale seg kritisk i hele landet.
Powered by Labrador CMS