Odd Reidar Humlegård flyr kanskje ikke helikopter helt til Dubai, men ut på reise skal han like fullt i sine siste dager som politidirektør.

Avslutter politikarrieren på internasjonalt toppmøte

Interpol samles til generalforsamling med gallamiddag og luksushoteller i Dubai. Der skal organisasjonen som Norge betaler millioner til, velge ny president.

Publisert

Fredag 23. november avslutter Odd Reidar Humlegård sin periode som politidirektør. Som han tidligere har varslet i et intervju med Politiforum, forlater han politiet for godt:

– Jeg forlater politiet helt nå. Jeg har ingen framtid i politiet. 

Men før han avslutter helt, skal Humlegård på reise. Politidirektoratet bekrefter at Humlegård skal til Dubai i dagene fra 18-21. november.

Humlegård skal ikke ta ut ubenyttet ferie, men delta på den internasjonale politiorganisasjonen Interpols generalforsamling.

Betaler millioner til Interpol

Norsk politi betaler hvert år flere millioner i medlemsavgift til Interpol, viser tall Politiforum har bedt om innsyn i, en avgift som bestemmes av generalforsamlingen hver høst. De fire siste årene har avgiften vært på rundt 4,5 millioner kroner hvert år:

 År Budsjettert Regnskap
2018 4.400.000 kr 4.779.222 kr
2017 4.400.000 kr 4.354.706 kr
2016 4.408.238 kr 4.408.238 kr
2015 4.450.000 kr 4.069.362 kr

At Politidirektoratet i 2018 betaler 339.000 kroner mer i medlemsavgift enn budsjettert, forklares med at avgiften bestemmes først etter at budsjettet er lagt og at den påvirkes av valutasvingninger, siden Interpols medlemsavgift betales i euro.

– Norsk politi betaler en medlemsavgift til Interpol basert på vedtak under generalforsamlingen. Det er tilnærmet slik FN beregner sine medlemskostnader, skriver Ståle Stamnes, seksjonssjef i Politidirektoratet i en e-post.

Disse betalte mest til Interpol i 2017 (tall i euro)

1. USA: 10.569.139 €

2. Japan: 6.562.218 €

3. Tyskland: 4.206.996 €

4. Frankrike: 3.194.120 €

5. Storbritannia: 3.143.558 €

---

17. Sverige: 761.696 €

21. Norge: 480.069 €

24. Danmark: 426.789 €

Kilde: Interpol member country statutory contributions 2017

Medlemsavgiften fra de 190 medlemslandene i Interpol utgjør 54,4 millioner av et totalt budsjett på 124,3 millioner euro – nærmere 1,2 milliarder kroner. 

Norge er på 21. plass av landene som betaler mest i medlemsavgift, med sine 480.069 euro i 2017. Øverst finner man land som USA, Japan og Tyskland.

Politidirektoratets Interpol-regnskap viser tilsynelatende også at direktoratet har kuttet i antall personer som årlig sendes til generalforsamlingen og en konferanse for de europeiske landene i Interpol. I 2015 og 2016 brukte POD rundt 350.000 kroner på dette. I 2017 sank beløpet til 150.000, mens det for 2018 er budsjettert 75.000 kroner til deltakelse.

I tillegg betaler POD en liten sum på noen titusen kroner til utvikling av pågående prosjekter. Også Utenriksdepartementet og NORAD bidrar med midler til Interpol-prosjekter, som for eksempel et arbeid mot fiskerikriminalitet.

Under uteksamineringen av norske politifolk i 2015, fikk generalsekretær i Interpol, Jürgen Stock, plass på første rad i Oslo rådhus.

Ledig stilling som president

Norge har pleiet sine kontakter med Interpol de senere årene. Ikke bare leder tidligere politimester i Hordaland politidistrikt, Geir Gudmundsen, Interpols operasjonssentral, mens andre norske politiansatte er involvert i å bygge Interpols cybersenter i Singapore.

Nylig avgåtte Interpol-president Meng Hongwei besøkte Odd Reidar Humlegård og Politidirektoratet seint i september. Bare noen dager senere forsvant han, før det ble klart at han var arrestert i hjemlandet Kina.

I 2015 fikk generalsekretæren i Interpol, Jürgen Stock, se uteksamineringen av norske politifolk med egne øyne. Han satt på første rad, ved siden av statssekretærer og Oslos daværende ordfører, under seremonien i Oslo rådhus.

I september i år besøkte Interpol-president Meng Hongwei Politidirektoratet. Bare noen dager seinere, i overgangen mellom september og oktober, forsvant plutselig Interpol-president Meng Hongwei. Han ble meldt savnet, og senere ble det meldt at han var arrestert i hjemlandet Kina og gikk av som Interpol-president.

Det gjør at Interpols generalforsamling på møtet i november skal peke ut en ny president, to år før tiden. Med et godt forhold til både presidentskap og generalsekretær, med personer i viktige operative roller i Interpol og med en politidirektør som både har erfaring fra internasjonalt politiarbeid i den europeiske trafikkpolitiorganisasjonen og som skal slutte i jobben sin dagen to dager etter at Interpol skal velge ny president: Kan Humlegård og Norge være en kandidat?

– Vil Norge fremme noe kandidatur under Interpols generalforsamling? I så fall, til hvilke(n) posisjon(er)?

– Norge har ikke planlagt å spille inn kandidater under til Interpols generalforsamling, svarer Roar Hansen i Politidirektoratets kommunikasjonsavdeling.

Vertslandet De forente arabiske emirater har i brevs form bedt Norge om å støtte deres ønske om å få valgt inn en kandidat i Interpols eksekutivkomité, viser dokumenter Politiforum har fått innsyn i. Det Politidirektoratet imidlertid ikke vil gi innsyn i, er dokumenter som omhandler en forespørsel fra Argentina, om støtte deres kandidat: «request your support to the Argentine candidate».

POD unntar dokumentene fra innsyn etter offentlighetslovens paragraf 20.1c, som åpner for unntak fra innsyn når dokumenter gjelder norske forhandlingsposisjoner som ikke er avslutta.

Om Argentinas kandidatur omhandler presidentskapet i Interpol er ukjent for Politiforum, men mye kan tyde på det. Brevet kom nemlig norsk politi ihende 8. oktober. Det var bare én dag etter at generalsekretær Jürgen Stock informerte de 190 medlemslandene om at president Hongwei trakk seg fra sin posisjon og at generalforsamlingen i slutten av november skal velge ny president.

Kan velge blant Dubais luksushoteller

Generalforsamlingen som avholdes i Madinat Jumeirah Conference Centre sentralt i Dubai, åpner søndag 18. november, med dagsorden og generalsekretær Stocks tale. I dagene som følger skal generalforsamlingen gjennom temaer som kontraterror, organisert kriminalitet, cyberkriminalitet og utvikling av Interpol. Hele veien pågår også bilaterale forhandlinger og møter landene imellom.

Nye medlemsland skal også tas inn, i år har Kosovo, Vanuatu og Kiribati søkt om medlemskap. Siste dag, 21. november, bestemmes det hvem som skal lede Interpol etter avgåtte president Hongwei.

Medlemslandenes delegasjoner kan ellers velge mellom alt fra fem-stjernes-hotellet Madinat Jumeirah Hotel, der et enkeltrom koster 4150 kroner natta, til budsjetthoteller der enkeltrom koster litt over 600 kroner natta. En shuttle-bus tar dem fra flyplassen til hotellene. Det planlegges ellers gallamiddag og utflukt for deltakerne.

Powered by Labrador CMS