Valgte barna, fikk personalsak

Krigen Politihøgskolen (PHS) har startet mot sitt instruktørkorps vil ingen ende ta.

Publisert Sist oppdatert

Skolesjef Hans Sverre Sjøvold beordrer nå personalsaker mot de som motsetter seg beordring, og ikke frivillig reiser i fra forpliktelser overfor ektefelle og mindreårige barn. I egne brev går skolesjefen langt i å antyde at de som er godkjente instruktører kan bli avskjediget fra politiet om de ikke møter.

- Min kone reagerte sterkt på innholdet i brevet, og oppfattet dette som en ren trussel om jeg kunne miste jobben, sier en oppgitt politibetjent Sindre Ødegaard (38) i Ålesund.

Han har i åtte år samvittighetsfullt stilt opp som instruktør for PHS på grunnkurs II. Dette hadde han også planer om å gjøre denne høsten. Men våren er en svært hektisk tid for kona som arbeider som administrativ leder i et revisjonsselskap. Derfor har familien blitt enig om at det er greit at familiefaren stiller som instruktør om høsten, men ikke om våren.

- Etter all tidligere instruktørvirksomhet, var det nå min tur til å ta ansvar i hjemmet. Med to unger på fem og 15 år må en av oss være tilgjengelig hjemme. I tillegg var vi inne i en hektisk periode med planlegging av konfirmasjon for vår sønn i den tiden jeg skulle beordres. Vi hadde invitert 55 gjester, huset vi hadde reservert et par år i forveien brant ned. Da var det nødvendig å ta min del av planlegging hjemmefra. Jeg kunne ikke reise bort som instruktør på kurset i Kongsvinger i en slik situasjon. Både konfirmasjonen og min kones arbeidssituasjon er forhold som vi har orientert PHS om, uten at de tok hensyn, sier Sindre Ødegaard.

Et verdivalg

- Sunnmøre politidistrikt sendte ei liste med navn på mulige instruktører til PHS. Uten i det hele tatt å spørre oss som ble satt opp på lista. Da jeg ble kjent med at jeg hadde fått en beordring, søkte jeg om fritak gjennom UP hvor jeg kjører etterretningspatrulje. UP skjønte behovet, og anbefalte at jeg skulle få fritak fra beordringen. Men verken Sunnmøre politidistrikt eller PHS syntes at omsorgsbehov og ekteskapelige forpliktelser var nok og stod fast på beordringen. Uten å nevne navn, bør enkelte sitte med dårlig samvittighet i denne saken. Hovedsakelig lokalt, men også sentralt. De har tvunget meg til å ta et valg mellom min arbeidsgiver og min familie. Dermed gjorde jeg et verdivalg. Uansett reaksjon i etterkant vil jeg stå for dette valget. For meg er familien viktigere enn å ta denne beordringen. Derfor møtte jeg ikke som instruktør, men fortsatte vanlig tjeneste i UP, sier Ødegaard.

- I ettertid har jeg blitt orientert om at politimesteren vil innstille på ordensstraff. Det var berammet møte i ansettelsesrådet i løpet av juni, uten at jeg på forhånd var gjort kjent med hvilken reaksjon som er planlagt mot meg. Foreløpig har jeg fått utsatt saken, og har nå kontaktet advokat for å bistå meg, sier Ødegaard.

Ødegaard presiserer at han ikke er del av noen som helst kampanje, men at det for han dreier seg om viktige verdivalg som PHS ikke er villig til å ta hensyn til. I skrivende stund er det ikke resultatet av saken kjent.

- Frykter du nå for jobben din som politimann?

- Måten brevet fra rektor ved PHS var formulert på med ord som « ... vil med stor sannsynlighet medføre avskjed..» skaper jo en viss frykt.

- Må forvente å bli brukt

Politihøgskolerektor Hans Sverre Sjøvold mener de som gjennomfører en instruktørutdanning må forvente å bli brukt av Politihøgskolen.

- For å gjennomføre den avsluttende bachelorutdanningen (GU III) er Politihøgskolen avhengig av instruktører fra politidistriktene og særorganene. Vi har ikke selv de instruktørene som trengs. Dette året, i motsetning til tidligere år, har mange av de som er innbeordret søkt fritak frabeordringen. Uten beordringsmulighetene hadde det ikke blitt noen avsluttende utdanning for studentene i GU 3, ei heller noe vitnemål. Politihøgskolens klare motiv for å bruke innbeordringsinstituttet har vært av hensyn til studentene, og det krav de har på utdanning i samsvar med gjeldene studieplan, sier rektor ved Politihøgskolen, Hans Sverre Sjøvold.

Forholder seg til styringsretten

- Vil Politihøgskolen endre praksis?

- Situasjonen dette året har vært ekstraordinær. Vi håper at situasjonen vil normalisere seg. Det å ikke søke seg som instruktør eller å søke fritak for innbeordring har dette året i stor utstrekning vært satt i system. De som gjennomfører en instruktørutdanning må forvente å bli brukt av Politihøgskolen, men det er selvfølgelig ikke noen ønsket situasjon å ha instruktører som ikke frivillig vil ha denne tjenesten. Vi vil nå se på løsninger som reduserer bruken av innbeordrede instruktører og istedet øke antallet egne ansatte som erstatning, svarer Sjøvold, og legger til:

- For at studentene skal få den utdanningen de har krav på må Politihøgskolen fortsette gjeldene innbeordringspraksis. Politihøgskolen vil selvfølgelig forholde seg til de til enhver tid gjeldende rammer som gjelder for arbeidsgivers styringsrett.

Konsekvenser

- Hva skjer hvis en person som blir beordret ikke møter?

- Dersom en person nekter å møte til tross for at vedkommende er beordret, vil det kunne anses som arbeidsnekt og unnlatelse vedkommendes tjeneste­plikter. Da kan det åpnes for en disiplærsak, sier personaldirektør i Politidirektoratet Ingunn Roe.