Instruktører hjelper studenter og politifolk gjennom opplæring og videreutdanning. Nå vil de ha pengene de er lovet også.
Instruktører hjelper studenter og politifolk gjennom opplæring og videreutdanning. Nå vil de ha pengene de er lovet også.

Har ikke økt godtgjørelsen som avtalt – nå vil instruktørene ha pengene sine

Fra 1. september skulle instruktørene i politiet fått høyere godtgjørelse. Over halvannen måned seinere lar pengene fortsatt vente på seg.

Publisert Sist oppdatert

Den 1. september i år skulle godtgjørelsen for instruktørene ved Politihøgskolen ha økt, ifølge særavtalen om instruksjonsgodtgjørelse. Godtgjørelsen på 1100 kroner per dag for faglærte instruktører og 825 kroner per dag for de ufaglærte, skal justeres med økninga i konsumprisindeksen hvert år.

I år betyr det at godgjørelsen skulle økt med 3,4 prosent fra 1. september. Men instruktørene som siden semesterstart ved PHS har instruert studenter og politifolk i blant annet kjøring, våpen og polititaktikk, venter fortsatt på de ekstra kronene.

Politiforum har fått tilgang til et godtgjørelsesskjema der satsen på 1100 kroner fortsatt er gjeldende. Politidirektoratet (POD) har nemlig ikke informert Politihøgskolen (PHS) om noen endrede satser ennå.

– Vi må forholde oss til informasjon vi får fra POD. Per dags dato har vi ikke fått noen beskjed om å justere satsene, bekrefter Oddgeir Slettli ved PHS.

– Handler om prinsipper

Det gjennomføres anslagsvis 10.000 instruktørdager ved PHS hvert studieår og fordelingen mellom faglærte og ufaglærte er rundt regnet 70/30. Det gjør at økninga på ca. 37 kroner om dagen for de faglærte instruktørene og ca. 28 kroner for de ufaglærte, på et år vil kunne utgjøre nærmere 350.000 kroner totalt.

Det er med andre ord ikke snakk om de helt store summene, hverken for den enkelte instruktør eller for etaten som helhet. Men det er heller ikke poenget, mener Morten Thorsø, som er kjøreinstruktør ved PHS.

– Det handler om prinsipper. POD forventer at vi som ansatte følger vår del av avtalen, og da må det være et minimum at de følger sin del av avtalen og justerer satsene, sier Thorsø.

Kanskje vet ikke alle instruktører at satsen skulle vært økt, men særavtalen trådte i kraft 1. september i fjor. Politidirektoratet burde har hatt god tid til å forberede økningen i godtgjørelsene på ett år, mener Thorsø.

– Vi venter i spenning på om endringen kommer, og det blir vel noe etterbetaling her. Kronene er ikke så mange, men det blir jo et irritasjonsmoment hvis man må gå og passe på at ting skjer som de skal, forklarer kjøreinstruktøren.

Lover at pengene kommer

Flere hundre politifolk bruker dager eller uker av året på å instruere studenter og andre politifolk i regi av PHS, og instruksjonen foregår enten på Politihøgskolen eller ute i distriktene.

I et svar via kommunikasjonsavdelingen i POD, lover seksjonssjef Frode Aarum nå å rydde opp. Uten å forklare hvorfor instruktørene har måttet vente på økte godtgjørelser, bekrefter Aarum etter henvendelsen fra Politiforum, at direktoratet nå vil få fortgang i å følge opp avtalen som er inngått mellom dem og fagforeningene.

– Abeidet med å regulere satsene er beklageligvis forsinket, men nettopp igangsatt. De ansatte vil få etterbetalt differansen mellom ny og gammel sats, skrive Frode Aarum i en e-post.