BITEMERKET: Selv gjennom tykke vinterklær, fikk den da ti år gamle jenta tydelige bittmerker i låret.

Politihund vedtatt omplassert etter å ha bitt 10-åring - Nå er den tilbake i Innlandet

- Helt ubegripelig. Jeg kan ikke skjønne at politiet vil ha en slik hund som tjenestehund, sier jentas mor.

Publisert

Den 4. juni i fjor, besluttet Trøndelag politidistrikt å pålegge Innlandet politidistrikt å omplassere ei ung schaefertispe som uprovosert beit ei skolejente i desember 2018. Omplasseringen kom i stedet for avliving av hunden. Men nå er hunden tilbake i Innlandet politidistrikt, og er plassert hos hundesjefen i politidistriktet.

I vedtaket fra Trøndelag politidistrikt ble det lagt vekt på hendelsens alvorlighet, og at det forelå en utrygghet knyttet til hunden, fra jenta som ble bitt, og familien hennes.

I vedtaket skriver Trøndelag politidistrikt: «Dersom hunden blir værende i nabolaget, vil den subjektive følelsen av utrygghet kunne gå ut over både de berørte og andre som får kjennskap til hendelsen, i større grad enn det som må tåles. Dette medfører at avliving anses som forholdsmessig dersom det ikke er praktisk mulig å omplassere hunden til en hundefører utenfor Innlandet politidistrikt»

I konklusjonen fra politiets vedtak står det videre:

KONKLUSJONEN: Dette er konklusjonen fra Trøndelag politidistrikt fra 4. juni 2019, som fattet vedtaket om at politihunden i Innlandet politidistrikt måtte omplasseres.

«Hunden…. tilhørende Innlandet politidistrikt omplasseres i medhold av hundelovens § 24 første ledd bokstav f, jf. § 18. Hunden må omplasseres til et annet politidistrikt enn Innlandet, i Norge eller Sverige. Ny eier må påta seg ansvar for at hunden gis korrigerende trening for å motvirke lignende hendelser i fremtiden. Hvis omplassering ikke lykkes, må hunden avlives.»

VAR OMPLASSERT: Faglederen i Innlandet politidistrikt bekrefter at hunden er tilbake i politidistriktet.

Men på Facebook skriver fagleder hund følgende når han får spørsmål om han har hunden: «Yepp…., ho har vært hos meg nå siden før jul….»

Innlegget er likt av flere av lederne i Innlandet politidistrikt. 

LES OGSÅ: Politiet kjøpte hund av narkodømt – Noen dager senere bet den en tiåring

Mur av taushet

Når Politiforum spør om det stemmer at hunden som skulle omplasseres ut av politidistriktet er tilbake, blir dette bekreftet av Innlandet politidistrikt.

−Hunden er plassert hos fagleder hund i påvente av endelig avgjørelse i saken, bekrefter leder for Felles enhet for operative tjenester, Renate Zimmermann i en e-post til Politiforum.

Jenta mor stiller et stort spørsmål ved måten hunden ble kvalitetssjekket, og mener det må være noe galt med en hund som biter en jente helt uprovosert.

Vi får ikke svar på om Innlandet politidistrikt har klaget på vedtaket fra Trøndelag, eller hvorfor politidistriktet ikke overholder vedtaket fra juni i fjor. 

Hos Trøndelag politidistrikt vil ikke juridisk konsulent Jeanett Fjelly Nerland, som fattet vedtaket i juni i fjor, besvare Politiforums spørsmål om de har mottatt klage fra Innlandet politidistrikt. Hun vil heller ikke bekrefte eller avkrefte om vedtaket om å omplassere hunden står ved lag, eller om det er opphevet. Hun viser til sjef for Forvaltningsseksjonen i Trøndelag, Siv Hind, i saken. Hind var fredag utilgjengelig for kommentar. 

Enormt skuffet

IKKE VARSLET: Guro Wardberg, moren til 10-åringen som ble bitt, mener hendelsen ikke er tatt på alvor av politiet i Innlandet.

Guro Wardberg er mor til jenta som ble bitt i desember 2018. Hun reagerer kraftig på at Innlandet politidistrikt nå har tatt hunden tilbake, i strid med det opprinnelige vedtaket fra Trøndelag politidistrikt. Hun er heller ikke varslet om at hunden er tilbake i politidistriktet.

­­−Hva er din reaksjon til at hunden nå ser ut til å være tilbake i Innlandet politidistrikt?

­−Det er helt ubegripelig, men jeg er ikke overrasket. Fra dag én, da jenta mi ble bitt, føler jeg at den alvorlige hendelsen ikke ble tatt på alvor fra politiets side. Min datter fikk tydelige bittmerker, og hun ble selvsagt svært redd den gangen, og senere ser vi at hun har blitt redd for hunder, sier hun.

-Innlandet politidistrikt, som eier hunden, har unnlatt å informere meg om det som har skjedd. Mitt inntrykk er at de har forsøkt å lage saken så liten som mulig, fordi de har større fokus på en hund enn mitt barn. Det opplever jeg som svært sårende. Jeg mener fortsatt at en hund som uprovosert angriper et barn, er ustabil i hodet og viser at den er nervøs, ikke passer som politihund. Jeg kan ikke skjønne at politiet vil ha en slik hund som tjenestehund. Disse hundene skal jo blant annet kunne gå løst i søk etter bortkomne barn. Det, synes jeg er en svært dårlig løsning, sier Wardberg.

Hun er skuffet over at Innlandet politidistrikt ikke forholder seg til vedtaket om omplassering ut av Innlandet politidistrikt, og at hun ikke er varslet på en tilbørlig måte. 

LES OGSÅ: Så kollegaen bli skutt - så mistet hun hundeførerjobben

Powered by Labrador CMS