83 prosent har tillit til politiet

- Tillit er avgjørende i kampen mot kriminalitet.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektør Ingelin Killengreen innrømmer at hun er både tilfreds og lettet over at politiet beholder tilliten i befolkningen.

83 prosent av innbyggerne i Norge har tillit til politiet, mens 60 prosent mener politiet ikke er gode nok til å informere. I 2006 hadde 89 prosent tillit til politiet.

- En av hovedutfordringene nå fremover er å øke tilliten med tanke på politiets innsats på innbrudd, tyveri og hærverk. Her er bare 41 prosent av befolkningen fornøyde, så her har vi en solid utfordring. I tillegg er også tilgjengelighet er nøkkelord, sier Ingelin Killengreen.

Til tross for en særdeles hektisk høst, opprettholder politiet den gode tilliten blant publikum.

Det kommer frem av den nye innbyggerundersøkelsen som TNS Gallup har gjennomført på vegne av politiet.

- Det er liten tvil om at politiet har vært gjennom mye denne høsten og jeg har vært bekymret over forholdene. Derfor er det særdels tilfredsstillende at politiet befester situasjonen, sier Ingelin Killengreen.

Befolkningen har et godt inntrykk av politiet når det gjelder krisehåndtering og ulykker, opprettholdelse av ro og orden og innsats i trafikken. Inntrykket av politiet innsats når det gjelder etterforsking av tyverier, innbrudd og hærverk er spesielt dårlig.

Det som også kommer ut av undersøkelsen er at befolkningen har et blandet syn på politiets mot narkotika. Et flertall på 62 prosent oppfatter innsatsen som ganske god eller svært god. Eldre oppfatter innsatsen som noe bedre enn yngre.

Ifølge politidirektøren føler 93 prosent av innbyggerne seg trygge der de bor, og de mener at politiet er med på å skape denne tryggheten.

Et lite paradoks er at 75 prosent mener det har blitt mer kriminalitet i Norge, mens 38 prosent mener det er blitt mer kriminalitet der de bor.

Østfinnmark og Agder er de distriktene i landet som har minst fornøyd publikum, mens Asker og Bærum scorer høyest i befolkningen.

Undersøkelsen viser også at det er store mørketall ute og går. For første gang er innbyggere spurt om utsatthet for kriminalitet. Det kommer frem at det er flere som oppgir at de er utsatt for kriminalitet enn antall anmeldelser.

- Det viktigste for oss nå fremover blir å følge forholdet mellom antall anmeldelser og mørketallene nå som vi har verktøyet for det, sier Killengreen.

For første gang har er det også stilt spørsmål til ikke vestlige innvandrere.

- Denne gruppen har jevnt over noe mindre tillit og er mer skeptisk til politiet. Undersøkelsen viser også at de er mindre fornøyd med politiets innsats. Vi arbeider med rekruttering, mangfold, holdninger og kunnskap intern i etaten, og politiet kan nå gi et bidrag for å måle utviklingen, sier Killengreen.

Powered by Labrador CMS