Ressurser i politiet

Året 2008 var, om vi skal lese mediene rett, krisenes år.

Publisert Sist oppdatert

Året 2008 var, om vi skal lese mediene rett, krisenes år. Året startet med fokus på miljøkrisen, etterfulgt av politikrise og ble tilslutt toppet med finanskrise. Jeg skal holde meg til det som er mitt anliggende - tilstanden i norsk politi.

Vi har en ressursutfordring i norsk politi i dag. Og med en sterk befolkningsvekst i tiden som kommer vil behovet for mer politi bli enda mer tydelig. Vi har over lang tid gjort oss avhengig av at politifolk jobber overtid for å ha nok mennesker på jobb. Det er ikke et godt utgangspunkt for å gjøre den samfunnsmessig viktige jobben vi er ment til å gjøre. Det er heller ikke en heldig situasjon for de som jobber i politiet.

Generelt har det aldri vært viktigere enn nå å utnytte hver enkelt ansatt og hver enkelt krone på best mulig måte. Politidirektoratet gjennomførte med ekstern bistand tidligere i år første trinn av en undersøkelse av hva personell og ressurser i etaten faktisk brukes til. Fokus i dette første arbeidet var lønn og lokaler. Rapporten er fulgt opp av en arbeidsgruppe som analyserer den reelle lønnsutviklingen i politi- og lensmannsetaten sammenlignet med andre ansatte i staten. Dette er et viktig materiale i arbeidet fremover.

Politidirektoratet er allerede i gang med neste steg i analysen av ressursbruken. Gjennom ekstern bistand får vi hjelp til å lage et opplegg som skal gjøre det mulig å foreta en analyse av hvordan vi benytter ressursene våre og hva som er årsaken til at de benyttes slik de gjør. Det ligger mye godt materiale i bemanningsprosjektet «politiet mot 2020», og det er viktig å bygge videre på dette. Vel så viktig er det imidlertid at det ikke kan sås tvil om resultatet, og vi vil derfor ha behov for ekstern kompetanse for å kvalitetssikre arbeidet. Fordi både politiledelse og organisasjoner må kunne kjenne seg igjen i prosess og resultat er det helt nødvendig med et tett og godt samarbeid. Også justisministeren har signalisert behovet for en analyse av ressursbruken og vi avventer nærmere tilbakemelding om rammene for analysen.

Vi står foran et nytt år med både utfordringer og muligheter. Det alle kan samles om er ønsket om mer politi. Vi har et ansvar for å bedre ressurssituasjonen i politiet slik at vi har et politi som kan ivareta lov og orden. Dette er et ansvar vi tar på alvor og som vi ser som en stor utfordring, men også en mulighet for å tenke nytt og til å finne bedre løsninger.

Powered by Labrador CMS