Topplederutdanningen flyttes

Etter først å ha lagt ansvaret for politiets topplederutdanning til Politidirektoratet, flytter nå politidirektør Killengreen dette til Politihøgskolen.

Publisert Sist oppdatert

Det er årets første utgave av bladet Norsk Politi utgitt av Politidirektoratet (POD) at Killengreen melder dette nå i mars. Det er et fornuftig grep å samle politiets utdanningsmiljø til nettopp Politihøgskolen (PHS), og ikke fragmentere dette på forskjellige steder slik tilløpet til topplederutdanning og Dakas-opplegget har fortonet seg i Politidirektoratet. Jeg vil anta at PHS imøteser penger i samme størrelsesorden som POD har brukt på disse to prosjektene for å ta dette videre.

Men før politiet går inn i en ny runde med topplederutdanning hadde det vært interessant å se en evaluering på både PODs topplederprogram og politimester­ens eksponering for Dakas-opplegget. Det er svidd av mange gode politikroner på disse oppleggene uten at det er redegjort for verken kostnad eller nytte annet enn at det er sagt at det er nyttig. Mange i politiet stilte seg undrende til geniforklaringen av Dakas-opplegget. Spørsmålet for mange var: Hva kan en skitrener som Dag Kaas ha å tilføre politimestrene? En slik evaluering hadde blitt troverdig hvis noen fra et høyere akademisk nivå hadde blitt engasjert for å vurdere faglig innhold opp mot kostnad og effekt. Det er på tide at også POD redegjør for hvordan pengene blir brukt, og hva som oppnås på linje med de krav politidistriktene stilles overfor.

For utdanning av politiledere er viktig under erkjennelse at ledelse i seg selv er et eget fag.

Powered by Labrador CMS