Stine Hanssen, leder for faggruppe test hos PDMT, sier at økt profesjonalitet blant hennes medarbeidere minsker sjansen for feil i politiets dataprogrammer.
Stine Hanssen, leder for faggruppe test hos PDMT, sier at økt profesjonalitet blant hennes medarbeidere minsker sjansen for feil i politiets dataprogrammer.

Jobber for mer stabile datasystemer

Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) har systematisert testingen av dataprogrammer. Det skal gi færre feil i ferdig programvare.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere har det vært mer tilfeldig hvordan programvare har blitt testet før den har blitt sendt ut til bruk i politidistriktene. Det sier Stine Hanssen, som er leder for faggruppe test hos PDMT.

– Det har vært lite fokus på testing i IT-bransjen generelt, og heller ikke i politiet. Nå har PDMT systematisert testingen i langt større grad. Det gir ingen garanti for at vi klarer å finne alle feil, men vi tror at vi sjeldnere og sjeldnere vil levere løsninger med kritiske feil, forteller hun til Politiforum.

– Politifolk flest vil merke at systemene går glattere?

– Ja, det har vi tro på. Ingenting skal gå ut i produksjon før vi her har sagt noe om kvaliteten på produktet. Det er et eget sjekkpunkt som ikke har vært der tidligere.

Bruker politifolk

Per i dag er det 12 personer som jobber i PDMTs testgruppe, alle sertifisert i henhold til den internasjonale standarden ISTQB (International Software Testing Qualifications Board). Testavdelingen ble opprettet i 2010, og de kvalitetssikrer dataprogrammer som politiet bruker i hverdagen - både egenutviklede og ferdige, eksterne programmer.

– Vår jobb er å jakte på feil, slik at sluttbrukeren får så gode systemer som mulig, samtidig som vi er et serviceorgan for de som utvikler programvare. Politiet jobber med samfunnskritiske systemer, derfor er vi avhengige av at de fungerer etter hensikten. Vi tester også eksisterende systemer i tillegg til ny programvare, forklarer Hanssen.

Under testingen forsøker gruppen å finne feil i funksjonalitet og ytelse, for å finne ut om alle funksjoner fungerer og om systemet takler mange brukere samtidig. Samtidig tester de om programmet er brukervennlig og dekker brukernes behov. Til dette får de også hjelp fra politifolk.

– Brukerinvolvering er viktig, understreker Hanssen.

– Vi har sluttbrukere inne hos oss for å bistå, blant annet gjennom referansegrupper, samtidig som vi har superbrukere i politidistriktene. Dette er høyt engasjerte testere som er involvert i hele prosessen. De kjører både systematiserte tester, hvor vi sier hva de skal gjøre, og frie tester, hvor de får beskjed om å bruke programvaren som i en jobbsituasjon.

Etter at den interne testingen er unnagjort, blir det ofte igangsatt pilotprosjekter i enkelte politidistrikter eller særorganer før programvaren blir rullet ut over hele politi-Norge.

Jobber mobilt

I årene som kommer, skal etter planen Politidirektoratets (POD) merverdiprogram settes ut i livet. Dersom finansieringen blir endelig vedtatt fra politisk hold, skal politiets IKT-systemer rustes opp og moderniseres for 2,4 milliarder kroner.

– Testing av programvare blir bare viktigere og viktigere for politiet framover, etter hvert som etaten tar i bruk ny teknologi og mer avansert programvare, sier Hanssen.

Politiet forventes blant annet å jobbe mer mobilt, ved hjelp av nettbrett og mobiltelefoner.

– Derfor jobber vi nå med å styrke oss på det området. Mobile systemer krever en helt annen brukervennlighet, og dermed en helt annen testing av oss. Nå kjører vi derfor parallelle løp for å både sikre høy nok kvalitet på eksisterende programvare, og kvalitetssikre integrasjonen mellom nye og eksisterende programmer.

Hun sier PDMT er «fullstendig klar over» at det er knyttet utfordringer til en del av politiets eksisterende programvare. Testing kan ikke løse alt, men hun tror på bedre brukeropplevelser fremover.

– Testing kan ikke løse alt, men vi jobber hele tiden med å finne ut hvordan vi kan bidra til at brukerne får det de forventer. Testarbeidet har nå blitt profesjonalisert, og målet er å bli enda bedre, slik at de systemene som vi jobber med, skal fungere ute i politiet.

SAKEN BLE SKREVET FØR PDMT BLE BESLUTTET NEDLAGT SOM SÆRORGAN.

Powered by Labrador CMS