Omfattende ID-juks, mener Nasjonalt ID-senter
Omfattende ID-juks, mener Nasjonalt ID-senter

Advarer mot omfattende ID-juks: − Det er store mørketall

Aldri før har antall avslørte «impostere» vært så lavt i Norge, viser rapporten fra Nasjonalt ID-senter. Men tallene for Europa viser noe helt annet.

Publisert Sist oppdatert

− ID-rapporteringen er fremdeles mangelfull og ufullstendig. Vi mener at vi bare ser toppen av isfjellet og at det faktiske misbruket er mye høyere, sier kommunikasjonssjef i Nasjonalt ID-senter, Wenche Bjørngaard.

Hun trekker særlig fram antall «impostere», det vil si en person som benytter et ekte ID-dokument som tilhører en annen, for eksempel et pass. Av det totale avslørte ID-misbruket i Norge er andelen «impostere» kun 2,5 prosent - 26 impostere mot 67 registrerte i toppåret 2013, ifølge rapporten for 2016.

Men tallene for Europa er langt høyere.

Wenche Bjørngaard, Nasjonalt ID-senter
Wenche Bjørngaard, Nasjonalt ID-senter

Det går fram av Europols ferske rapport og i trusselvurderingen til Frontex, som er unntatt offentlighet, forteller Bjørngaard.

− Det betyr at det er all grunn til å tro at impostere også reiser til Norge. Men disse blir ikke oppdaget eller tatt. Derfor må vi få mer oppmerksomhet rundt imposter-problematikken. For å avdekke flere må vi ha økt kompetanse - ikke bare på dokumenter, men på for eksempel intervjuteknikk og ansiktssammenligning.

Kraftig økning

Ser man på det totale misbruket av ID-dokumenter er økningen på hele 25 prosent - dette gjelder alt fra pass, forfalskninger av ID-kort, oppholdstillatelser og førerkort.

I 2015 ble det rapportert om 795 misbrukte dokumenter og 682 personer, mens nå ligger antall misbrukte dokumenter på 996 dokumenter og 821 personer. Her er ID-kort den klart mest misbrukte dokumenttypen, basert på informasjonen som Nasjonalt ID-senter har tilgang til.

Seniorrådgiver Julie Slensvik har vært med på å utarbeide rapporten.

− Det er viktig å understreke at årsaken til økningen kan være en kombinasjon av at flere forsøker å misbruke ID-dokumenter og at flere enn tidligere blir avslørt, sier Slensvik.

En stor del av de misbrukte dokumentene er fra Irak, Italia og Syria. Sistnevnte er mer enn doblet fra 2015-2016 - fra 77 til 160 misbrukte dokumenter. Denne økningen sees i sammenheng med det store antallet syriske flyktninger som kom til Norge høsten 2015, en gruppe som i de fleste tilfeller er i besittelse av dokumenter, ifølge Slensvik. De syriske dokumentene ble i stor grad undersøkt av Politiets utlendingsenhet

Styrker ID-kontrollen

Nasjonalt ID-senter har i løpet av de siste årene lært opp over 5.500 offentlig ansatte i ID-arbeid, halvparten av dem fra politiet.

− Jo bedre statistikk vi lager, jo mer målretta blir ID-kontrollene hos politiet og andre kontrollmyndigheter. Et mest mulig korrekt bilde av kontroller og ID-misbruk kan bare oppnås gjennom fullstendige og korrekte registreringer og rapporteringer hos alle instanser.