PF varsler politisk streik

PFs medlemmer legger ned arbeidet

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 29. januar mellom klokka 11.00 og12.30 legger medlemmer av Politiets Fellesforbund ned arbeidet i protest mot Regjeringens varsel om å gi forskrift om unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om hviletid for polititjenestemenn. Streiken er landsomfattende.

Varselet om å bruke forskrift for å unnta polititjenestemenn fra lovens hviletidsbestemmelser i stedet for å forhandle om fortsatte unntak ryster mange flere fagforeninger enn Politiets Fellesforbund. Et slikt maktovergrep er uhørt, spesielt fra en rødgrønn Regjering.