Arbeider med ny forskrift om arbeidstid for politiet

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen tar grep.

Publisert Sist oppdatert

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil utarbeide en forskrift om unntak fra arbeidsmiljølovens hviletidsbestemmelser for enkelte grupper arbeidstakere i politi- og lensmannsetaten. Departementet tar sikte på så raskt som mulig å sende et forslag på høring.

- Jeg har i dag hatt møte med LO, UNIO, Akademikerne og Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Særavtalen om unntak fra arbeidsmiljølovens hviletidsbestemmelser for politiet løper ut 1. juli 2009. Det er behov for å sikre at Norge ikke står uten et velfungerende politi- og lensmannsvesen til sommeren, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.