Mannskap fra Beredskapstroppen, USAR-mannskaper (Urban Search and Rescue) og Forsvaret under arbeidet i rasgropa, etter leirskredet i Gjerdrum.
Mannskap fra Beredskapstroppen, USAR-mannskaper (Urban Search and Rescue) og Forsvaret under arbeidet i rasgropa, etter leirskredet i Gjerdrum.

DEBATTINNLEGG

Hva er galt med John Wayne?

De aller fleste håndterer helt fint å eksponeres for skamferte lik eller trusler. Derimot byr livet selv på utfordringer, også for politifolk.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Etter å ha lest Politiforum sin artikkel om etableringen av «KSO-KO» i forbindelse raset i Gjerdrum, så tenkte jeg som så:

«Går dette for langt?»

Jeg mener; er dette treffsikker psykisk støtte eller er det et ønske om en plass på scenen i en stor hendelse?

Ikke så lett å vurdere dette for en legmann som meg. Det jeg har å støtte meg til er altså erfaring og kjennskap til kolleger, både som kollega, personalleder, verneombud og tillitsvalgt.

Gjennom 20 år med operativ tjeneste er min oppfatning av belastende forhold for politifolk at:

1. Traumer i tjenesten kommer sjelden i forbindelse med de store hendelsene. Derimot i kontakt med pårørende, kriminalitetsofre og andre i den alminnelige tjenesten. Mellommenneskelig belastning er for de aller fleste mye tyngre enn ødelagte lik.

2. Dagsform og livsfase har mye større betydning for graden av belastning enn hendelsen i seg selv.

3. De tyngste belastningene for politifolk er ikke utløst av oppdrag i tjenesten, men av livet selv.

Det siste kan synes rart, men er veldig tydelig. En virkelig tung belastning som treffer svært mange politifolk er samlivsbrudd. Det utløser langt mer sykefravær, tilrettelegging og oppfølging enn selv det fæleste åsted. Likens alvorlig sykdom og konflikter på arbeidsplassen. Også for politifolk i operativ tjeneste er privatlivet tyngre enn jobben.

LES OGSÅ: Slik ivaretar politiet sine egne etter leirskredet

En kollega på Hundetjenesten i Oslo sa det så godt en gang: «Nå har jeg jobbet operativt i over 20 år. Likevel kjenner jeg ingen som har blitt sykemeldt over lang tid etter hendelser i tjenesten. Derimot kjenner jeg ganske mange som er sykemeldt i lang tid på grunn av dårlig ledelse».

Politifolk er selektert. De søker og ønsker å være samfunnets sivile maktapparat. Dermed er det ikke noe sjokk når man eksponeres for skamferte lik eller trusler. Det er trist, ekkelt, tragisk og noen ganger skummelt, men overraskende er det ikke.

Dette håndterer de aller fleste helt fint. Derimot byr livet selv på utfordringer, også for politifolk. Ledere og KSO bør ha større fokus på det. Det er veldig viktig å ta vare på hverandre, men da må vi også ha øyne for hva de store belastningene faktisk er.

Politiets Nettpatruljer på Facebook gir et ganske annet inntrykk enn John Wayne. Den stadige hetsen av Wayne synes rar. John Wayne løser alle sine oppdrag, har en oppklaringsprosent på 100 og saksbehandlingstid på noen timer. Tilsynelatende klarer han det innenfor normal arbeidstid, og blir det overtid er jeg overbevist om at det føres i sanntid. Publikum har stor nytte av John Wayne.

Det er på tide å fremsnakke John Wayne.

Powered by Labrador CMS