GAMPEFART: Lensmann Jahn L. Jahnsen ved Tjølling lensmannskontor er klar for utrykning rundt 1910.

Fra hest og kjerre til Volvo V90CC

Magnar Skaret skal skrive historien om politiets transportmidler, fra riktig gamle dager og fram til i dag.

Publisert Sist oppdatert

.Det har skjedd mye siden tidligere tiders politi byttet ut apostlenes hester med hester i full størrelse. Magnar Skaret, tidligere stabssjef i Sør-Trøndelag politidistrikt, har nå satt seg fore å føre hele historien om politiets transportmidler i pennen.

– Boka skal dekke historien helt fra de gamle lensmennene brukte hest og vogn til politibilene i den siste bilavtalen, forteller Skaret. Politipensjonisten har tidligere skrevet bøker om både politiets samband og våpen, og er nå i gang med å samle inn materiale til sin neste politihistoriske bok.

– Nå er jeg i innsamlingsfasen. Jeg har fått inn ganske mye stoff allerede, fra kjente og ukjente. Både kolleger i politiet og folk som har fått nyss om bokprosjektet gjennom andre kanaler. Allerede har jeg fl ere permer med informasjon, sier Skaret.

Ønsker bidrag

Boka skal dekke hele Norge, inkludert Svalbard, samt aktuelle operasjoner i utlandet hvor norsk politi har deltatt. Også transportmidler som har blitt benyttet av «polititroppene» i Sverige, samt norske politikompanier i tysk tjeneste på Østfronten, skal omtales.

Skaret opplyser at begrepet «transportmidler» vil bli tolket vidt. Alt fra hånddrevne transportmidler, sykkel, motorsykkel, båter, fly og helikoptre skal inkluderes.

– Senest i dag ble jeg kontaktet av en person som samler på bilder av Forsvarets beltevogner. Han sendte meg bilder av spesialmerkede beltevogner som politiet brukte under OL på Lillehammer i 1994, sier Skaret.

BILDEARKIV: Øverst er en Opel modell 1921, brukt av Oslo-politiet i sin tid. Deretter følger motorsykkelkorpset i Oslo under Politiets dag tidlig på 1960-tallet. Nederst er to tjenestebiler av merke Opel Kapitän (1955-57)og Chevrolet Bel Air (1954) foran Lille Lungegårdsvann i Bergen.

Han oppfordrer de som sitter på aktuelt materiale eller bilder til å ta kontakt.

I den nye bilavtalen falt valget på Volvo V90CC.

– Det gjelder transportmidler av alle slag, utrustning, bilder, bøker, reglementer, rundskriv, tegninger, historier, trening og transportmidler i bruk. Registreringsnumre for kjøretøy og opplysninger om når de ble tatt i bruk, samt bruksområde er av spesiell interesse. Politihistorier fra tjeneste innen emnet er også av stor interesse.

Kanskje i 2022

Skaret vil trekke de historiske linjene helt fram til i dag og den nye bilavtalen som ble inngått i januar i år, hvor VolvoV90CC ble valgt som ny patruljebil. Han har fått innsyn både i arkivet til Justis- og beredskapsdepartementet og i Politidirektoratets arkiv.

– Jeg ser også fram til å begynne å jobbe med Riksarkivet og historikken der. Det har blitt skrevet en del historiske bøker om de enkelte politidistriktene, men nå skal dette samles. Det er også mye historie som er ukjent, spesielt i lensmannsetaten, sier Skaret.

– Hva slags tidsperspektiv har du på bokprosjektet?

– Det er et godt spørsmål. Jeg er pensjonist på heltid, men dette tar tid. Det har vært og vil bli mye arbeid. Med slike vidtrekkende emner er det vanskelig å si hvor mye tid som går med, men et optimistisk estimat er å være ferdig til 2022, svarer han.

LES OGSÅ: Politiets nye bilavtale: Slik ble bilene testet

Powered by Labrador CMS