Petter Eide, justispolitisk talsperson i SV. Bildet er tatt under en stortingsdebatt i juni.

Forslag til Stortinget: - Vi må i større grad detaljstyre politiets prioriteringer

Petter Eide (SV) mener øremerkede midler og større detaljstyring av politiet må til, for å sikre at vold i nære relasjoner prioriteres foran andre saker.

Publisert Sist oppdatert

- Vold i nære relasjoner er justis-Norges største kriminalpolitiske problem. Det er ikke noen områder innenfor rettsvesenet hvor antall anmeldelser øker så mye, som på dette området, sier Petter Eide, justispolitisk talsperson for SV. 

Han legger til at Riksadvokaten har bedt politiet om å prioritere disse sakene foran andre, når det er konkurranse om tid og kapasitet. 

- Det gjør ikke politiet i tilstrekkelig grad, i dag. Derfor har jeg fremmet et forslag til behandling i Stortinget, om at vi i større grad skal detaljstyre politiets prioriteringer på dette området, sier Eide. 

Forslaget skal opp i Stortinget i morgen, og består av flere punkter. Men Eide har ikke støtte fra de andre partiene i sitt forslag om å etablere et styringsverktøy i politiet, som inkluderer bruk av måltall for politiets arbeid med vold i nære relasjoner.

Han har også fremmet forslag om øremerkede midler til etterforskning av vold i nære relasjoner. I dette forslaget har han kun støtte fra Arbeiderpartiet.
(Se nederst i saken for å se punktene det er flertall for). 

- Skal prioriteres

- To av tre saker blir henlagt på landsbasis. I politidistrikt Sør-Øst er det over åtte av ti som blir henlagt, sier han, og legger til at tallene er fra Strasak-rapporten fra 2018. 

Eide er mener det er ansvarsfraskrivelse fra Stortingsflertallet, når forslaget blir nedstemt. 

- Det synes jeg er alvorlig, for det betyr at selv om politiet får mer ressurser har vi ingen garanti for at de bruker ressurser på disse områdene, sier Eide. 

Han legger til at det er noen av sakene det er riktig å henlegge, fordi det ikke finnes gode nok bevis.

- Men politiet forteller meg også at andre saker henlegges fordi det ikke er kapasitet til å gå inn i dem, sier han. 

- Jeg er opptatt av at når Stortinget ser et stort justispolitisk problem, må Stortinget ta ansvar for det. Vi kan ikke sitte stille og se på at det er sånn. Hvis vi ikke gjør noe med det kan det se ut som at vi ikke har interesse for å gjøre noe med det, sier Eide. 

LES OGSÅ: Partnervold-saker øker: - Vold kan læres. Vold kan arves

Imot forslaget

I innstillingen fra Justiskomiteen står det at representantene fra Arbeiderpartiet er enige i at ressursene må brukes der det er store behov og nødvendig for å sikre folks liv, og at vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er et slikt område. Men de «mener at ressurssituasjonen i politiet ikke er tilstrekkelig for å følge opp disse krevende sakene, og at måltall som styringsverktøy ikke alene vil kunne løse denne utfordringen». 

Også Senterpartiet poengterer i innstillingen at de er imot dette.

Her står det at Senterpartiet «mener at det å innføre enda mer øremerking og flere måltall ikke er den rette løsningen på problemene som trekkes frem i representantforslaget». 

Forslaget ble også nedstemt av Frp og Høyre. 

Petter Eide og SV fikk likevel gjennomslag for flere andre punkter i forslaget, men er ikke fornøyd med resultatet. 

- Det Stortinget ender opp med å bestemme i morgen er langt på vei en ansvarsfraskrivelse fra det saken dreier seg om. Nemlig at mange tusen kvinner og barn lever under vanskelige forhold hjemme. Stortinget er ikke villig til å gå inn og gjøre endringer som trygger deres situasjon, sier han. 

Dette er Justiskomiteens forslag til innstilling, som legges fram for Stortinget i morgen. 

  1. Stortinget ber regjeringen vurdere om det bør gis en snever adgang til å gjøre unntak fra hovedregelen om at alle vitner under 16 år skal ha tilrettelagt avhør i straffesaker om overtredelse av straffeloven kapittel 26 og §§ 273, 275, 282 eller 284.
  2. Stortinget ber regjeringen sikre at det er tilstrekkelig kapasitet i politidistriktene og ved barnehusene til å nå fristene for tilrettelagte avhør, til å møte den økende saksmengden i forbindelse med overgrep på nett, til at overgrep mot både barn og voksne prioriteres, og til at sakene som gjelder overgrep, ikke blir liggende etter gjennomført tilrettelagt avhør på grunn av manglende kapasitet.
  3. Stortinget ber regjeringen sørge for at verktøyene PATRIARK og SARA er tilstrekkelig implementert i politidistriktene, at de faktisk er i bruk, og at politibetjentene har mottatt tilstrekkelig opplæring.
  4. Stortinget ber regjeringen sørge for at det etableres flere barnehus eller barnehus-satellitter for å øke kapasitet og redusere reiseavstand. 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS