Henleggelser

Henlegger 3000 trafikksaker årlig

Trafikkseksjonen i Oslo politidistrikt henlegger 3000 saker i året på grunn av manglende kapasitet. «Bekymringsfullt», mener Oslo statsadvokatembete.

Til toppen