Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet: Vil leie sivil helikopterkapasitet i Nord-Norge

Regjeringen bevilger 61 millioner kroner til å leie inn sivil helikopterberedskap i Nord-Norge.

Publisert

I dag ble regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2020 lagt fram. Her foreslår regjeringen blant annet å bevilge 61 millioner kroner i 2020 for å legge til rette for å ivareta helikopterberedskapen i Nord-Norge.

Når Forsvaret ikke viderefører sin bistand til politiet i form av helikopterstøtte, foreslår de en midlertidig ordning: innleie av sivil helikopterkapasitet, skriver regjeringen på sine nettsider

Ny redningshelikopterbase

Regjeringen foreslår også å opprette en ny redningshelikopterbase i Tromsø og etablere HF-dekning i de nordlige havområder opp til Nordpolen.

– Vi tar sikte på at den nye redningshelikopterbasen settes i drift i løpet av 2022. Vi vil raskt sette i gang en anbudskonkurranse i forbindelse med etablering av den nye redningshelikopterbasen, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, i en pressemelding.

– Med innfasingen av nye redningshelikoptre på basene i Bodø og på Banak, i tillegg til kystvakthelikoptre, vil den syvende basen i Tromsø gi en betydelig styrket helikopterkapasitet i nord, sier samfunnssikkerhetsministeren. 

Bedre rekkevidde

De nye redningshelikoptrene vil ha langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn dagens Sea King-maskin, ifølge regjeringen. 

Forsvarets Bell 412-helikopter, som er stasjonert på Bardufoss, skal i dag være klar til at politiet kan bruke det på én times varsel. Men for at helikopterberedskapen fortsatt skal ivaretas i Nord-Norge når Forsvarets Bell 412-helikoptre samles på Rygge, foreslår regjeringen å leie inn sivil helikopterberedskap i Nord-Norge.

Dette skal være en midlertidig løsning for politiberedskapen. 

Av de 61 millioner kronene som er satt av til helikopterberedskapen i Nord-Norge, skal 50 millioner kroner gå til drift av en nye løsningen. De resterende 11 millioner kronene foreslår regjeringen å overføre fra Forsvarsdepartementets budsjett, til dette formålet. 

Regjeringen foreslår også at den nye redningshelikopterbasen i Tromsø skal tilrettelegges for å dekke politiets behov. Dette skal også inkludere at politiet skal kunne ha helikopter på én times varsel. 

Forlenger sesongen for «Polarsyssel»

Regjeringen foreslår også å videreføre satsingen med forlenget seilingssesong for M/S «Polarsyssel», som er Sysselmannens fartøy på Svalbard. 
 
Dermed vil forlengelsen av seilingssesongen til «Polarsyssel», fra ni til ti måneder i året, bli permanent.
 
Dette innebærer at bevilgningen til Sysselmannens transporttjeneste øker med 5 millioner kroner neste år, ifølge regjeringens nettsider
Sysselmannens fartøy «Polarsyssel».
Sysselmannens fartøy «Polarsyssel».
Powered by Labrador CMS