Hans-Kristian Ek, lokallagsleder i PF Øst, sammen med oppdragsleder og lokalt tillitsvalgt Kristian Loraas.
Hans-Kristian Ek, lokallagsleder i PF Øst, sammen med oppdragsleder og lokalt tillitsvalgt Kristian Loraas.

Ti ansatte får lønnsløft etter at fagforeninga klagde på lønna deres

Øst politidistrikt må heve lønna til oppdragsledere.

Publisert

I juli fortalte Politiforum om oppdragslederne ved operasjonssentralen i Øst. De gjorde samme jobb på samme sentral, men fordi de hadde hatt ulik lønn i distriktene de jobbet i før, opplevde noen å tjene dårligere enn andre for akkurat samme jobb.

Ifølge tillitsvalgte ville ikke arbeidsgiver gå med på betale ca. 150.000 kroner for å løfte lønna for ansatte med lønnstrinn 61 og 62 med inntil 21.000 kroner hver, slik at de kunne komme på nivå med kolleger som hadde lønnstrinn 63 (555.100 kroner).

– Ledelsen i Øst politidistrikt mener at lønnsforskjellene mellom oppdragsledere ved operasjonssentralen ikke er ubegrunnede, svarte HR-sjefen i Øst politidistrikt i sommer.

Lokallaget i Politiets Fellesforbund tok saken inn til forhandlinger i Politidirektoratet (POD). Nå har POD og fagforeningene sentralt kommet fram til at lønna for de ansatte skal økes.

Dermed får ti oppdragsledere ved operasjonssentralen løftet lønna til lønnstrinn 63 og etterbetalt lønn fra og med mars i år.

– PF Øst er glad for å ha blitt hørt i denne saken slik at det er lik avlønning for oppdragsledere på operasjonssentalen, sier lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Øst, Hans-Kristian Ek.

Han sender samtidig et lite stikk til distriktet for deres taktiske opptreden i saken.

– Dette ble forsøkt ordnet lokalt slik at resultatet ville blitt det samme, men med en annen effekt. Hadde man ordnet dette ved oppstart i mars ville det blitt en positiv giv inn i det nye og også arbeidsgiver ville nytt godt av det, i stedet for at bare PF står igjen med å nådd fram med vårt krav, sier Ek.

Det er imidlertid et ørlite «men» ved avgjørelsen. PF klagde inn lønnsforskjellen med begrunnelsen om at sammenslåingene av operasjonssentralene i Follo, Romerike og Østfold hadde ført til ubegrunnede lønnsforskjeller. Det fikk de ikke gjennomslag for. I stedet fikk de ansatte hevet lønna på bakgrunn av et annet punkt i Hovedtariffavtalen, som begrunner lønnsøkninga med at det er viktig for å rekruttere og beholde kompetanse.

Den praktiske betydningen av dette kan være at vedtaket i POD er mindre overførbart til andre saker, enn om lønnsforskjellene også av POD ble sett på som ubegrunnede. Da ville fagforeningen lettere kunne krevd økt lønn for ubegrunnede forskjeller i andre saker der lønnsforskjeller oppstod etter sammenslåinger.