I Ski ligger hovedsetet for nye Øst politidistrikt. Hvordan Felles operativ enhet skulle organiseres, har det var uenighet om.
I Ski ligger hovedsetet for nye Øst politidistrikt. Hvordan Felles operativ enhet skulle organiseres, har det var uenighet om.

POD ville ikke kaste bort tid på at partene skulle si sitt – ba departementet gripe inn

Å bruke mer tid på la partene si sitt om organisering i Øst politidistrikt, ville «forsinke og skape usikkerhet», mente Politidirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Det var i et brev fra Politidirektoratet (POD) til Justis- og beredskapsdepartementet, som Politiforum har fått innsyn i, at POD ba departementet om hjelp til å fikse en snarlig løsning på en uenighet i Øst politidistrikt i fjor høst.

Uenigheten mellom ledelsen i Øst politidistrikt og Politiets Fellesforbund (PF) gikk ut på hvordan Felles operativ enhet i distriktet skal organiseres i framtida. Partene kom verken til enighet lokalt eller i meklingsmøte hos POD. Etter Hovedavtalen, som regulerer forhandlinger mellom Staten og fagforeningene, skulle dermed uenigheten løses av en nemnd der begge parter er representert og får si sitt.

Men å følge saksgangen som Hovedavtalen bestemmer, tok for lang tid for Politidirektoratet. I stedet ba POD departementet om å hjelp til å løse konflikten. Og det er dette Politiets Fellesforbund i Øst politidistrikt nå reagerer på.

Et politisk vedtak trumfer nemlig alt annet. Ved å fatte et politisk vedtak, settes i praksis Hovedavtalen side i saken og alle forhandlinger avbrytes.

«En avgjørelse ved partssammensatt nemnd vil ta tid og vil forsinke og skape usikkerhet i gjennomføringen av nærpolitireformen i Øst politidistrikt. Vi ber om at departementet bidrar til en rask avgjørelse av saken.», skrev assisterende politidirektør Vidar Refvik til departementet 21. november i fjor.

Det ble etter det Politiforum forstår fattet et politisk vedtak og det hele endte med at departementet avgjorde saken i arbeidsgivers favør. Partene fikk aldri sjanse til å møtes om saken igjen.

POD ba i brevet fra november sort på hvitt om at departementet grep inn.
POD ba i brevet fra november sort på hvitt om at departementet grep inn.

Fagforeninga misfornøyd: – Tråkker på avtaleverket

Denne manøveren fra POD, ved å be departementet gripe inn, opprører Politiets Fellesforbund i Øst politidistrikt og Hans-Kristian Ek, som er lokallagsleder i Østfold.

– Tonen var god på drøftingsmøtene og under meklinga. Vi var uenige om saken, men jeg opplevde at alle var enige om at vi skulle sette ned en partssammensatt nemnd. Og så ser jeg tre dager etterpå at Politidirektoratet har bedt departementet om en politisk beslutning. Da mener jeg man tråkker på hovedavtalen og det er skuffende, sier Ek.

Hovedavtalen sier at tillitsvalgte kan kreve saken avgjort i en partssammensatt nemnd. I en slik nemnd får både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene fremført sine argumenter for en nøytral part, som avgjør saken. Ifølge Ek ble det også kommunisert fra ledelsen i distriktet at det ville skje. Men POD ønsket altså raskere avklaring.

– Arbeidsgiver har med seg de andre fagforeningene, NTL, Parat og Politijuristene på dette. Hvorfor er det bare PF som vil det annerledes?

– PF mener at den arbeidsgruppa på over 30 personer som har jobbet med organiseringa lenge, har gjort en grundig jobb. Vi mener det samme som den gruppa foreslo og ser ingen grunn til å endre på anbefalinga derfra. Derfor valgte vi å stå på at det var slik vi burde organiseres, sier Ek.

POD: – Relevant å orientere departementet

Politiforum har spurt POD om hvorfor man ikke kunne løse tvisten slik Hovedavtalen skisserer opp, om partene som forhandler kan være trygge på at alle forhandlingsmuligheter prøves ut, samt om bruk av politiske vedtak som dette kan bidra til å umyndiggjøre bestemmelsene i Hovedavtalen.

Gjennom kommunikasjonsenheten til Politidirektoratet skriver seksjonsleder Hans Bakke følgende:

«Politidirektoratet legger til grunn hovedavtalen både i den daglige driften i politiet, og i arbeidet med nærpolitireformen. I lys av de mål og tidsfrister som er satt for gjennomføringen av nærpolitireformen, holder Politidirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet løpende orientert om fremdriften i gjennomføringen av reformen. Orientering om brudd i forhandlinger og konsekvenser av dette anses som relevante opplysninger. Politidirektoratet tar Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse i saken til etterretning.»