Slik ser et av skjermbildene ut for operasjonssentralen.
Slik ser et av skjermbildene ut for operasjonssentralen.

Politiets operasjonssentraler får nytt kartverktøy: – Overmodent for utskifting

Etter mange år erstattes Geopol. Det kan gjøre hverdagen lettere for operatørene og korte ned responstiden.

Publisert

Politiet signerte forrige uke en ny avtale med selskapet Geodata, som sikrer at politiet får nytt kartverktøy på operasjonssentralene neste høst.

Det nye GIS-verktøyet (geografisk informasjonssystemer) koster politiet i overkant av 16 millioner kroner, og erstatter dagens kartverktøy Geopol.

– For oss som jobber på operasjonssentralene føles det i dag som om vi har et uutnyttet potensiale i kartene våre. Med nytt GIS-verktøy forventer vi å få mer utbytte av kartene, ved at vi kan få opp mer informasjon direkte i kartet. Det kan gjøre at kartet kan brukes som beslutningsstøtte og gi et bedre situasjonsbilde, sier Dag Hjulstad.

Han er operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt og har vært en del av prosjektet som har anskaffet den nye kartløsningen.

Hjulstad har troen på at operasjonslederne nå kan jobbe mer effektivt.

– Vi håper at det utføre en del prosesser som vi i dag må gjøre på egenhånd. For eksempel ved at vi slipper å søke opp informasjon manuelt og at informasjonen ved færre håndgrep dukker opp i kartet i stedet. Et tenkt scenario er at kartverktøyet selv kan foreslå kjøreveier for politiet. Det kan korte ned tiden vi bruker på sentralen og igjen korte ned responstiden til politiet, forteller Hjulstad. 

Operasjonsleder i Trøndelag, Dag Hjulstad, håper på en enklere arbeidshverdag for operatører ved operasjonssentralene.
Operasjonsleder i Trøndelag, Dag Hjulstad, håper på en enklere arbeidshverdag for operatører ved operasjonssentralene.

Kan knytte mer data til kartene

Det nye GIS-verktøyet byr på muligheter for å knytte nye data til kartet, slik at man kan drive analyse i større grad.
Det nye GIS-verktøyet byr på muligheter for å knytte nye data til kartet, slik at man kan drive analyse i større grad.

– Dagens verktøy er overmodent. Vi må erstatte Geopol fordi det er et system som skal fases ut og som leverandøren ikke vil ha support for lenger. Da blir det vanskelig og dyrt å vedlikeholde, sier fungerende direktør for Politiets IKT-tjenester, Tormod Stien.

Ved hjelp av data og kartverktøy kan for eksempel oversikt over patruljenes tilgjengelighet visualiseres.
Ved hjelp av data og kartverktøy kan for eksempel oversikt over patruljenes tilgjengelighet visualiseres.

Dagens kartverktøy Geopol, har vært i politiet siden 90-tallet, men har begrensninger i at man ikke raskt og enkelt kan knytte data fra ulike kilder til kartet.

Det nye GIS-verktøyet fra Geodata muliggjør at man kan knytte ulike data opp mot kartverktøyene i langt større grad.

– For eksempel kan det være objektinformasjon om bygninger eller historiske data, som kan bli synlig for operatørene i selv kartet. Det er mye informasjon som kan være interessant å knytte opp mot kart, sier Stien.

Seksjonssjef i Politidirektoratet, Jørn Schjelderup, forteller at politiet vil kunne samhandle bedre med andre aktører i framtida.

Vi vil enklere kunne dele kart med andre aktører også. Vi startet bredt med denne anskaffelsen, men økonomien gjør at vi nå i første omgang har gjort en anskaffelse kun for operasjonssentralene. Likevel vil dette gi politiet en inngang i hvordan vi kan drive flåtestyring i større grad.

Geodatas løsning er basert på GIS-plattformen ArcGIS. Det betyr at politiet ikke bare får selve kartverktøyet for operasjonssentralene, men en plattform som kan benyttes også til analyse og planlegging.

En slik plattform muliggjør at ulike datasystemer hos politiet kan snakke sammen i kartene og dele informasjon med hverandre.

Brukerne har flere muligheter for visualisering av data i nytt GIS-verktøy.
Brukerne har flere muligheter for visualisering av data i nytt GIS-verktøy.

– Vanskelig tid foran oss

PIT-direktør Tormod Stien, seksjonssjef i POD, Jørn Schjelderup og administrerende direktør i Geodata, Geir Hansen.
PIT-direktør Tormod Stien, seksjonssjef i POD, Jørn Schjelderup og administrerende direktør i Geodata, Geir Hansen.

Geodata som nå skal levere nytt GIS-verktøy til operasjonssentralene, har fra før av vært inne i ulike prosjekter i politiet i en årrekke. Nå venter altså et større prosjekt, og da selskapet signerte avtalen med politiet forrige uke, la ikke administrerende direktør for Geodata, Geir Hansen, skjul på at det kommende året også vil bli vanskelig.

– Hva er det som blir vanskelig?

– Det viktigste er at dette skal fungere 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det skal fungere under enhver krevende situasjon, og da hjelper det ikke om det er oppe og går 364 dager i årt, hvis det ikke funker den dagen det gjelder.

– Hvordan skal dere sikre at det fungerer?

– Ved å ha gjort et godt grunnarbeid og levere god teknologi. Vi vil fortsette å samarbeide mye med brukerne framover også, sier Hansen.

Politiets IKT-tjenester skal selv drifte datasystemet.